Μηχανισμοι εξοφλησης

Οι μηχανισμοί εξόφλησης αφορούν τα παραστατικά τύπου “Μετρητοίς” που καταχωρούνται μέσω της `Φόρμας παραστατικών`_.

Ορίζουν τους διαφορετικους τρόπους εξόφλησης (Πιστωτικές/Χρεωστικές κάρτες, PayPal κτλ) καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς λογιστικής όπου το πρόγραμμα θα δημιουργήσει αυτόματα τις κινήσεις εξόφλησης.

Για κάθε μηχανισμό εξόφλησης δηλώνετε:

τους χρήστες που έχουν δικαίωμα επιλογής του μηχανισμού καθώς και

τις κάρτες εξόφλησης του κάθε μηχανισμού.

Για κάθε μία από τις κάρτες δηλώνετε τον κωδικό λογιστικής όπου το πρόγραμμα θα δημιουργήσει αυτόματα τις αντίστοιχες κινήσεις εξόφλησης.