Γεφυρες Αποθηκης

** ** Με τις γέφυρες αποθήκης περιγράφονται οι κανόνες αυτόματων εγγραφών που θα κάνει το πρόγραμμα στο λογιστήριο όταν καταχωρούνται παραστατικά που κινούν είδη αποθήκης στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Κωδικός Πληκτρολογήστε τον κωδικό του κανόνα σύνδεσης. Παραστατικό Πληκτρολογήστε συνδυασμούς των ειδών παραστατικών αποθήκης του κανόνα σύνδεσης. Εργο Πληκτρολογήστε συνδυασμούς κωδικών έργων των κινήσεων αποθήκης που θα συνδεθούν με τη λογιστική. Κ. Κόστους Πληκτρολογήστε συνδυασμούς κωδικών κέντρων κόστους των κινήσεων αποθήκης που θα συνδεθούν με τη λογιστική. ΦΠΑ Πληκτρολογήστε συνδυασμούς των διψήφιων κωδικών “γέφυρας” ΦΠΑ των κινήσεων αποθήκης που θα συνδεθούν με τη λογιστική. Ειδος Πληκτρολογήστε συνδυασμούς κωδικών ειδών αποθήκης από τα οποία θα γίνουν αυτόματες εγγραφές στη λογιστική. Κατηγορία Πληκτρολογήστε συνδυασμούς κωδικών των κατηγοριών ειδών αποθήκης από τα οποία θα γίνουν αυτόματες εγγραφές στη λογιστική. Λογαριασμός Πληκτρολογήστε τον κωδικό του λογιστικού σχεδίου όπου θα γίνουν αυτόματα οι κινήσεις της αποθήκης. Εκπτωση Πληκτρολογήστε τον κωδικό του λογιστικού σχεδίου όπου θα γίνονται αυτόματα οι εγγραφές που αφορούν τις εκπτώσεις. Διευκρινίζεται ότι η έκπτωση πληκτρολογείται κατά την καταχώρηση παραστατικών αποθήκης στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Επιβάρυνση Συμπληρώσετε με τσεκ εφόσον ο κανόνας αφορά μόνο τις επιβαρύνσεις και στο είδος αποθήκης έχετε συμπληρώσει ποσοστό επιβάρυνσης.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα γεφυρών αποθήκης στο Excel.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο πρώτος κανόνας σύνδεσης αποθήκης λογιστηρίου με κωδικό Α01 εκφράζει ότι οι κινήσεις αποθήκης που καταχωρούνται στα “Τρέχοντα παραστατικά”

  • με τα είδη παραστατικών Α0, Α1 ….
  • σε όλα τα έργα
  • σε όλα τα κέντρα κόστους
  • με όλα τα είδη ΦΠΑ
  • από όλα τα είδη αποθήκης που η κατηγορία τους είναι Α (αναλώσιμα)

θα ενημερώνουν τον κωδικό λογιστικού σχεδίου 24010000