Γεφυρες Πελατων

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται από το πρόγραμμα για την περίπτωση που δεν θέλετε να εισάγετε και να εμφανίζονται όλοι οι κωδικοί πελατών στο λογιστικό σχέδιο αλλά προτιμάτε περισσότεροι πελάτες να αντικρίζονται και να ενημερώνουν με την κίνησή τους έναν κωδικό του λογιστικού σχεδίου.

Εισαγωγή

Κατά την εισαγωγή ενός τέτοιου κανόνα “γέφυρα”, πρέπει να συμπληρώσετε στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα:

  • Τον κωδικό του κανόνα γέφυρας (π.χ. 01).
  • Τη μάσκα κωδικών πελατών (π.χ. ΠΡ*).
  • Τον κωδικό του λογιστικού σχεδίου που θα ενημερώνεται αυτόματα από τις κινήσεις που θα εισάγονται στα Τρέχοντα παραστατικά για τους συγκεκριμένους πελάτες (π.χ. 3001001).

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα γεφυρών πελατών στο Excel.