Ημερολογια

Ο ορισμός των ημερολογίων αφορά κυρίως στη λογιστική χρήση του προγράμματος.

Εισαγωγή

Κωδικός / Περιγραφή / Συντομογραφία Μονοψήφιος κωδικός, περιγραφή και συντομογραφία. Ο κωδικός μπορεί να είναι αριθμός ή γράμμα, ελληνικό ή λατινικό, μικρό ή κεφαλαίο. Ταμείου Συμπληρώστε με τσεκ αν το ημερολόγιο είναι ταμείου, ή αν θα συμπεριλαμβάνει και τις κινήσεις του ταμείου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο ένα ημερολόγιο μπορεί να οριστεί σαν ημερολόγιο ταμείου. Χώρισμα Συμπληρώστε με τσεκ για να εμφανίζεται διαχωριστική γραμμή μετά από την κίνηση κάθε παραστατικού, στο ημερολόγιο. Υπόλοιπα Συμπληρώνεται μόνο στο ημερολόγιο του ταμείου με τους κωδικούς άλλων ημερολογίων από όπου το ημερολόγιο του ταμείου θα συνυπολογίσει το τρέχον υπόλοιπο του ταμείου. Παραστατικά μετρητοίς Κωδικοί παραστατικών μετρητοίς που φιλτράρονται στο συγκεκριμένο ημερολόγιο. Ημερ/νία θεωρημένης εκτύπωσης Συμπληρώνεται αυτόματα με την τελευταία ημερομηνία θεωρημένης εκτύπωση. Offset Aριθμός που προστίθεται στον “Αριθμό” (βλ. παρακάτω) για να μεταβληθεί ο αριθμός έναρξης αρίθμησης ημερολογίου. Χρήσιμο για την περίπτωση έναρξης χρήσης του προγράμματος στα μέσα της χρονιάς, από μεταπήδηση από άλλο πρόγραμμα λογιστικής. Αριθμός Αύξοντας αριθμός της τελευταίας οριστικοποιημένης (ενημερωμένης) κίνησης του ημερολογίου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για ενδοεργοταξιακή μεταφορά υλικών, προτείνεται δημιουργία ξεχωριστού ημερολογίου, που δεν επηρεάζει τις λοιπές λογιστικές κινήσεις.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των ημερολογίων βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε

  • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
  • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα ημερολογίων στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων ημερολογίων πατώντας το πλήκτρο “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων. Η επιλογή γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρ “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες

Αντιγραφή / Επικόλληση

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων ημερολογίων (π.χ. από εταιρεία σε εταιρεία) Η επιλογή γίνεται

  • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες.
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες.

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

  • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και Insert ή Ctrl και C

Η επικόλληση (paste) γίνεται

  • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Insert ή Ctrl και V