Γεφυρες Προμηθευτων

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται από το πρόγραμμα για την περίπτωση που δεν θέλετε να εισάγετε και να εμφανίζονται όλοι οι κωδικοί προμηθευτών στο λογιστικό σχέδιο αλλά προτιμάτε περισσότεροι προμηθευτές να αντικρίζονται και να ενημερώνουν με την κίνησή τους έναν κωδικό του λογιστικού σχεδίου.

Εισαγωγή

Κατά την εισαγωγή ενός τέτοιου κανόνα “γέφυρα”, πρέπει να συμπληρώσετε στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα:

  • Τον κωδικό του κανόνα γέφυρας (π.χ. 01).
  • Τη μάσκα κωδικών προμηθευτών (π.χ. ΠΡ*).
  • Τον κωδικό του λογιστικού σχεδίου που θα ενημερώνεται αυτόματα από τις κινήσεις που θα εισάγονται στα Τρέχοντα παραστατικά για τους συγκεκριμένους προμηθευτές (π.χ. 5001001).

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα γεφυρών προμηθευτών στο Excel.