Επαφες

Ως Επαφή εννοείται οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο, φυσικό πρόσωπο, με το οποίο η επιχείρησή μας έχει κάποια σχέση. Μια Επαφή συνήθως συνδέεται με έναν ή περισσότερους πελάτες ή προμηθευτές.

Εισαγωγή

Η εισαγωγή των επαφών μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: 1. Από τον πίνακα επαφών. Από το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. Σε αυτήν την περίπτωση η επαφή δεν είναι συνδεδεμένη με κάποιον πελάτη ή προμηθευτή. Η σύνδεση πρέπει να γίνει από την διαχείριση εγγράφων. 2. Από την καρτέλα πελάτη ή προμηθευτή. Από την επιλογή Εργασίες του κεντρικού μενού επιλέγουμε “Εισαγωγή επαφής”. Σε αυτήν την περίπτωση η επαφή συνδέθηκε αυτόματα με τον πελάτη/προμηθευτή. Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται με τη συμπλήρωση των υπο-καρτελών:

Γενικά

Συμπληρώστε τα γενικά στοιχεία της επαφής. Κωδικός Πληκτρολογήστε κωδικό της επιθυμίας σας. Επίθετο Πληκτρολογήστε το επίθετο της επαφής Ονομα Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής. Επάγγελμα Πληκτρολογήστε το επάγγελμα. Τμήμα Πληκτρολογήστε το τμήμα. e - mail Πληκτρολογήστε τo e-mail. Χώρα Πληκτρολογήστε την χώρα. Πόλη Πληκτρολογήστε την πόλη. Οδος Πληκτρολογήστε την οδό. Αριθμός / ΤΚ Πληκτρολογήστε τον αριθμό & τον ταχυδρομικό κωδικό. Τηλέφωνα / Φαξ Πληκτρολογήστε τα τηλέφωνα & το φαξ.

Σχόλια

Πληκτρολογήστε ελεύθερο κείμενο με συμπληρωματικά στοιχεία για την συγκεκριμένη επαφή.

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε (π.χ. βάσει κωδικού, ή ονόματος)

  • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
  • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα επαφών στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων επαφών πατώντας το πλήκτρο “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων. Η επιλογή γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες