Κατηγοριες ειδων αποθηκης

Στον πίνακα “Κατηγορίες ειδών αποθήκης” δηλώνουμε τις βασικές κατηγορίες βάση των οποίων θα χαρακτηρίσουμε τα είδη αποθήκης στις καρτέλες τους. Πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση των ειδών αποθήκης γίνεται μέσω της κωδικοποίησή τους.

Εισαγωγή

Στον πίνακα “Κατηγορίες ειδών αποθήκης” πατήστε <Insert> ή επιλέξτε το εικονίδιο <Νέα> από την γραμμή εργαλείων. Κωδικός Π.Χ. Α για αναλώσιμα, Π για προϊόντα κτλ Τίτλος Περιγραφή της κατηγορίας. Τύπος Επιλέξτε το είδος της κατηγορίας Απλό, Ψευδό, Σύνθετο Workflow Εισάγετε το όνομα του workflow που θα διέπει όλα τα είδη που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία (βλ. `Workflows`_)

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα κατηγοριών στο Excel.