Μηχανηματα

Η διαχείριση μηχανημάτων περιλαμβάνεται στο υπο-σύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ Pro.

Μάσκα κωδικών

Η μορφή (μάσκα) των κωδικών των μηχανημάτων ορίζεται μία φορά, κατά τη `δημιουργία της εταιρείας`_ και μπορείτε να τη δείτε στην Καρτέλα εταιρείας. Ο κωδικός μηχανήματος μπορεί να έχει μέχρι 20 σημαντικούς χαρακτήρες, και απεριόριστους διαχωριστικούς.

Εισαγωγή

****Από το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται με τη συμπλήρωση των υπο-καρτελών:

Γενικά

Κωδικός Πληκτρολογήστε τον κωδικό του μηχανήματος, χωρίς διαχωριστικά. Η ταξινόμηση στον πίνακα μηχανημάτων γίνεται αυτόματα. Manual Κλικάρεται στο πεδίο εφόσον υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης του μηχανήματος Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό κυκλοφορίας του μηχανήματος. Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή του μηχανήματος. Κατάσταση Πληκτρολογήστε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μηχάνημα. Οδηγός Πληκτρολογήστε το όνομα του οδηγού- χειριστή του μηχανήματος Θέση Πληκτρολογήστε την περιγραφή της θέσης όπου βρίσκεται το μηχάνημα Αξία Κτήσης Πληκτρολογήστε την αξία αγοράς του μηχανήματος. Έτος Πληκτρολογήστε το έτος κτήσης του μηχανήματος. ** ** Σελ. Παγίου Πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας στο μητρώο παγίων όπου εμφανίζεται το μηχάνημα ** ** ΚΤΕΟ Πληκτρολογήστε την ημερ/νία που το μηχάνημα πρέπει ή έχει περάσει τελευταία ΚΤΕΟ Ασφάλεια - εταιρεία Πληκτρολογήστε την εταιρεία που ασφαλίζει το μηχάνημα Ασφάλεια - Αριθμός Πληκτρολογήστε τον αριθμό ασφάλειας του μηχανήματος Ασφάλεια - Λήξη Πληκτρολογήστε την ημερ/νία λήξης της ασφάλειας του μηχανήματος

Κατασκευή

Στην υποκαρτέλα “Κατασκευή” συμπληρώνετε τα στοιχεία κατασκευής του μηχανήματος. Σημειώνεται ότι ο σειριακός αριθμός που θα πληκτρολογήσετε στη θέση “Serial No” χρησιμοποιείται και για αναζητήσεις μηχανημάτων

Παρελκόμενα

Εφόσον σε αυτό το σημείο συμπληρώσετε παρελκόμενα για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, οποιεσδήποτε κινήσεις καταχωρηθούν για το μηχάνημα, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει αυτόματα τις ίδιες κινήσεις στα παρελκόμενά του. Στον πίνακα παρελκομένων, για κάθε παρελκόμενο: Είδος Συμπληρώστε τον κωδικό του παρελκόμενου μηχανήματος. Αυτόματα το πρόγραμμα θα συμπληρώσει την επόμενη στήλη με την περιγραφή του. Ποσότητα Συμπληρώστε το πλήθος από το συγκεκριμένο είδος παρελκόμενου, που ενσωματώνεται στο μηχάνημα Δυνατοί συνδυασμοί Ο δεύτερος πίνακας “Δυνατοί συνδυασμοί” είναι καθαρά πληροφοριακός. Συμπληρώστε εδώ όλα τα παρελκόμενα που μπορεί να ενσωματώνει το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Σχόλια

Πληκτρολογήστε ελεύθερο κείμενο με συμπληρωματικά στοιχεία / πρόσθετα σχόλια για κάθε μηχάνημα.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των μηχανημάτων βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συγκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε (π.χ. βάσει κωδικού, ή βάσει Serial No)

  • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
  • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα μηχανημάτων στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων μηχανημάτων πατώντας το πλήκτρο “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων. Η επιλογή γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες Δεν μπορείτε να διαγράψετε μηχάνημα που έχει κινηθεί (χρησιμοποιηθεί σε εγγραφές)

Καρτέλα αποθήκης

Μπορείτε να δείτε άμεσα την καρτέλα κίνησης ενός μηχανήματος επιλέγοντας “Καρτέλλα αποθήκης” από το τοπικό μενού.

Κατά έργο

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική καρτέλα κίνησης ενός μηχανήματος κατανεμημένη κατά έργο επιλέγοντας “Κατά έργο” από το τοπικό μενού

Κατά κόστος

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική καρτέλα κίνησης ενός είδους αποθήκης κατανεμημένη κατά κέντρο κόστους επιλέγοντας “Κατά κόστος” από το τοπικό μενού

Αντιγραφή / Επικόλληση

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων μηχανημάτων (π.χ. από εταιρεία σε εταιρεία) Η επιλογή γίνεται

  • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες.
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες.

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

  • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και Insert ή Ctrl και C

Η επικόλληση (paste) γίνεται

  • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
  • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Insert ή Ctrl και V

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την επικόλληση δεν αντιγράφονται τα σχόλια.