Εργα

Το ATLAS, από σχεδιασμού βασίζεται σε ένα τρισδιάστατο σύστημα κωδικοποίησης (κύριος κωδικός και δύο εξωλογιστικοί κωδικοί), τόσο στις καταχωρήσεις όσο και στην προβολή / εκτύπωση αποτελεσμάτων. Ο κύριος κωδικός είναι:

 • οι λογαριασμοί του λογ. σχεδίου στο λογιστήριο
 • τα είδη αποθήκης στο τμήμα προμηθειών και στην αποθήκη
 • τα μηχανήματα στο τμήμα εξοπλισμού
 • οι εργαζόμενοι στην μισθοδοσία

Ο πρώτος εξωλογιστικός κωδικός που προσφέρει το ATLAS είναι τα “Εργα”. Ορίζοντας και αξιοποιώντας τα έργα, μπορείτε να επιτύχετε έναν πρόσθετο, δεύτερου βαθμού ομαδοποίηση και ανάλυση στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας σας: κατά λογιστικό σχέδιο και κατά έργο. Να σημειωθεί ότι ο τίτλος και η έννοια αυτού του εξωλογιστικού κωδικού είναι ελεύθερα οριζόμενα από το χρήστη του συστήματος. Ετσι, αν ο τίτλος και η έννοια “Έργα” δεν ταιριάζει στην επιχείρησή σας, μπορείτε να τα αλλάξετε αναλόγως (από την Καρτέλα της εταιρείας σας), π.χ. σε “Τμημα” κοκ. Στο παρόν εγχειρίδιο, ο πρώτος εξωλογιστικός κωδικός θα αναφέρεται ως “έργο”. Η προσεκτική κωδικοποίηση των έργων σε συνδυασμό με τις πλούσιες δυνατότητες του ATLAS στην επιλογή έργου / έργων κατά την προβολή και την εκτύπωση αποτελεσμάτων, θα σας οδηγήσει στην επιθυμητή ευέλικτη και πλήρη διαχείριση των έργων σας.

Μάσκα κωδικών

Η μορφή (μάσκα) των κωδικών έργων ορίζεται μία φορά, κατά τη δημιουργία της εταιρείας και μπορείτε να τη δείτε στην “`Καρτέλλα εταιρείας`_”. Ο κωδικός του έργου μπορεί να έχει μέχρι 20 συνολικά χαρακτήρες, ενώ η περιγραφή του μέχρι 120 χαρακτήρες. Ο κωδικός του έργου μπορεί να έχει διαβαθμίσεις σε είδος, τμήματα, μέτωπα κ.λ.π. και να αποτελείται από ψηφία ή χαρακτήρες του λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου, μικρούς ή κεφαλαίους ή και οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Η ταυτόχρονη χρήση λατινικού και ελληνικού αλφαβήτου θέλει προσοχή, για να μη γίνεται σύγχυση κυρίως στα κοινά για τα 2 αλφάβητα γράμματα Α-Α, Β-Β κα.

Εισαγωγή

Η εισαγωγή των κωδικών μπορεί να γίνει με τυχαία σειρά. Η ταξινόμησή τους γίνεται αυτόματα. Από το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. Συμπληρώστε στις αντίστοιχές στήλες του πίνακα τον κωδικό και την περιγραφή του έργου: Το πρόγραμμα μπορεί να σας προτείνει αυτόματα τον επόμενο “ελεύθερο” κωδικό, σε οποιονδήποτε βαθμό, αν κατά την εισαγωγή του κωδικού, στην αρχή του βαθμού (δεύτερος, τρίτος), πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα /. Αν, αντί του / πληκτρολογήσετε ?, το πρόγραμμα θα σας προτείνει αυτόματα τον επόμενο “ελεύθερο” τελευταιοβάθμιο κωδικό. Δημιουργήστε ένα γενικό έργο (π.χ. 00-00-000 “ΓΕΝΙΚΑ”) όπου θα μπορείτε να “φορτώνετε” την κίνηση λογαριασμών που δεν κατανέμονται σε έργο (π.χ. γενικά έξοδα κ.λ.π.)

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα έργων στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων έργων πατώντας το πλήκτρο “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων. Η επιλογή γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες ή πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες. Δεν μπορείτε να διαγράψετε έργο που έχει κινηθεί (χρησιμοποιηθεί σε εγγραφές)

Σχόλια

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε κάθε έργο επιλέγοντας “Σχόλια” από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse στο έργο).

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των έργων βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συγκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε (π.χ. βάσει κωδικού ή βάσει περιγραφής)

 • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
 • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Μεταβολή

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ή/και την περιγραφή ενός έργου, ακόμα κι αν έχει κινηθεί (χρησιμοποιηθεί σε εγγραφές). Το πρόγραμμα, αυτόματα, θα αλλάξει το έργο σε όλες τις εγγραφές.

Αντιγραφή / Επικόλληση

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων έργων (π.χ. από εταιρία σε εταιρία) Η επιλογή γίνεται

 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες.
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες.

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και Insert ή Ctrl και C

Η επικόλληση (paste) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Insert ή Ctrl και V