Αποθηκευτικοι χωροι

Το σύστημα ATLAS έχει την δυνατότητα παρακολούθησης των ειδών αποθήκης ανά αποθηκευτικούς χώρους. Ένας αποθηκευτικός χώρος αποτελείται από μια ομάδα έργων/κέντρων κόστους. Σε κάθε εγγραφή αποθηκευτικού χώρου καταχωρούνται:

  • Ο κωδικός του αποθηκευτικού χώρου.
  • Η περιγραφή του.
  • Οι κωδικοί των έργων που περιλαμβάνονται στον αποθηκευτικό χώρο.
  • Οι κωδικοί των κέντρων Κόστους που περιλαμβάνονται στον αποθηκευτικό χώρο.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα των αποθηκευτικών χώρων στο Excel.