Λογιστικα αρθρα

Τα λογιστικά άρθρα αποτελούν πρότυπες εγγραφές οι οποίες βοηθούν τον αρχάριο χρήστη και του υποδεικνύουν τι περίπου πρέπει να περιέχεται στο παραστατικό που καταχωρεί. Η σύνδεση ενός λογιστικού άρθρου μέ ένα είδος παραστατικού γίνεται δηλώνοντας στη στήλη “Λογ.Αρθρο” του παραστατικού τον κωδικό του λογιστικού άρθρου που του αντιστοιχεί (βλ. `Παραστατικά`_). Η εκτέλεση του λογιστικού άρθρου γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα κατά την καταχώρηση στα Τρέχοντα παραστατικά ενός παραστατικού που έχει ορισθεί ότι βασίζεται σε ένα λογιστικό άρθρο. Για κάθε λογιστικό άρθρο καταχωρούνται τα εξής :

 • Κωδικός
 • Περιγραφή
 • Είδος κίνησης
 • Παρακρατήσεις
 • Λογαριασμός
 • Εργο
 • Κόστος
 • Περιγραφή εγγραφής
 • Είσπραξη
 • Πληρωμή
 • Κωδικός ΦΠΑ

Στις στήλες “Είσπραξη”, “Πληρωμή” και “Ποσότητα” μπορείτε να συμπληρώσετε ειδικές μαθηματικές εκφράσεις, με την μορφή τύπων, για τον αυτόματο υπολογισμό τους βάσει επιθυμητής λογικής. Π.χ. poso[0]*0.6 θα πολλαπλασιάσει το ποσό από την 1η γραμμή του λογιστικού άρθρου με 0.6. Επικοινωνήστε με την ERGON IRIS για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον λογιστικών άρθρων στο Excel.