Κεντρα Κοστους

Το ATLAS, από σχεδιασμού βασίζεται σε ένα τρισδιάστατο σύστημα κωδικοποίησης (κύριος κωδικός και δύο εξωλογιστικοί κωδικοί), τόσο στις καταχωρήσεις όσο και στην προβολή / εκτύπωση αποτελεσμάτων. Ο κύριος κωδικός είναι:

 • οι λογαριασμοί του λογ. σχεδίου στο λογιστήριο
 • τα είδη αποθήκης στο τμήμα προμηθειών και στην αποθήκη
 • τα μηχανήματα στο τμήμα εξοπλισμού
 • οι εργαζόμενοι στην μισθοδοσία

Ο δεύτερος εξωλογιστικός κωδικός που προσφέρει το ATLAS είναι τα “Κέντρα κόστους”. Ορίζοντας και αξιοποιώντας τα κέντρα κόστους, μπορείτε να επιτύχετε έναν πρόσθετο, τρίτου βαθμού ομαδοποίηση και ανάλυση στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας σας: κατά λογιστικό σχέδιο, κατά έργο και κατά κέντρο κόστους. Να σημειωθεί ότι ο τίτλος και η έννοια αυτού του εξωλογιστικού κωδικού είναι ελεύθερα οριζόμενα από το χρήστη του συστήματος. Ετσι, αν ο τίτλος και η έννοια “Κέντρο κόστους” δεν ταιριάζει στην επιχείρησή σας, μπορείτε να τα αλλάξετε αναλόγως (από την Καρτέλα της εταιρείας σας), π.χ. σε “Φάσεις” κοκ. Στο παρόν εγχειρίδιο, ο δεύτερος εξωλογιστικός κωδικός θα αναφέρεται ως “κέντρο κόστους”. Με τα κέντρα κόστους μπορείτε να περιγράψετε τις επιμέρους φάσεις των έργων σας ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποτελεί μονάδα συγκέντρωσης κόστους που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε (π.χ. ένα μηχάνημα). Η προσεκτική κωδικοποίηση των έργων σε συνδυασμό με τις πλούσιες δυνατότητες του ATLAS στην επιλογή έργου / έργων κατά την προβολή και την εκτύπωση αποτελεσμάτων, θα σας οδηγήσει στην επιθυμητή ευέλικτη και πλήρη διαχείριση των έργων σας. ** **

Μάσκα κωδικών

Η μορφή (μάσκα) των κωδικών κέντρων κόστους ορίζεται μία φορά, κατά τη δημιουργία της εταιρίας και μπορείτε να τη δείτε στην “`Καρτέλα εταιρίας`_”. Ο κωδικός του κέντρου κόστους μπορεί να έχει μέχρι 20 συνολικά χαρακτήρες, ενώ η περιγραφή του μέχρι 120 χαρακτήρες. Ο κωδικός του κέντρου κόστους μπορεί να έχει διαβαθμίσεις σε είδος, τμήματα, μέτωπα κ.λ.π. και να αποτελείται από ψηφία ή χαρακτήρες του λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου, μικρούς ή κεφαλαίους ή και οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Η ταυτόχρονη χρήση λατινικού και ελληνικού αλφαβήτου θέλει προσοχή, για να μη γίνεται σύγχυση κυρίως στα κοινά για τα 2 αλφάβητα γράμματα Α-Α, Β-Β κα.

Εισαγωγή

Η εισαγωγή των κωδικών μπορεί να γίνει με τυχαία σειρά. Η ταξινόμησή τους γίνεται αυτόματα. Από το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από την γραμμή εργαλείων. Συμπληρώστε στις αντίστοιχές στήλες του πίνακα τον κωδικό και την περιγραφή του κέντρου κόστους: Το πρόγραμμα μπορεί να σας προτείνει αυτόματα τον επόμενο “ελεύθερο” κωδικό, σε οποιονδήποτε βαθμό, αν κατά την εισαγωγή του κωδικού, στην αρχή του βαθμού (δεύτερος, τρίτος), πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα /. Αν, αντί του / πληκτρολογήσετε ?, το πρόγραμμα θα σας προτείνει αυτόματα τον επόμενο “ελεύθερο” τελευταιοβάθμιο κωδικό. Δημιουργήστε ένα γενικό κέντρο κόστους (π.χ. 00-00-000 “ΓΕΝΙΚΑ”) όπου θα μπορείτε να “φορτώνετε” την κίνηση λογαριασμών που δεν κατανέμονται σε κέντρο κόστους (π.χ. γενικά έξοδα κ.λ.π.)

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα κέντρων κόστους στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων κέντρων κόστους πατώντας το πλήκτρο “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων. Η επιλογή γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το πλήκτρο “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες Δεν μπορείτε να διαγράψετε κέντρο κόστους που έχει κινηθεί (χρησιμοποιηθεί σε εγγραφές)

Σχόλια

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε κάθε κέντρο κόστους επιλέγοντας “Σχόλια” από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse στο κέντρο κόστους).

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των κέντρων κόστου βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συγκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε (π.χ. βάσει κωδικού ή βάσει περιγραφής)

 • Πατήστε το πλήκτρο F3 ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων
 • Πληκτρολογήστε το ζητούμενο

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο. Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Μεταβολή

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ή/και την περιγραφή ενός κέντρου κόστους, ακόμα κι αν έχει κινηθεί (χρησιμοποιηθεί σε εγγραφές). Το πρόγραμμα, αυτόματα, θα αλλάξει το κέντρο κόστους σε όλες τις εγγραφές.

Αντιγραφή / Επικόλληση

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων κέντρων κόστους (π.χ. από εταιρία σε εταιρία) Η επιλογή γίνεται

 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες.
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες.

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και Insert ή Ctrl και C

Η επικόλληση (paste) γίνεται

 • είτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων
 • είτε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Insert ή Ctrl και V