Βαρδιες

Το ATLAS έχει 2 ορισμούς βαρδιών που παρέχει μαζί με την Demo εταιρία, γι’ αυτό κι εξαρχής συμβουλεύουμε να αντιγράψετε κατά τη δημιουργία της νέας σας εταιρίας τα βασικά αρχεία από την demo. Βεβαίως μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας βάρδιες στα μέτρα σας.

Ο ορισμός των βαρδιών είναι απαραίτητος στην περίπτωση καταχώρησης μισθοδοσίας εργαζομένου με εισαγωγή βάρδιας κάθε μέρας

Εισαγωγή

Για τον ορισμό νέων βαρδιών πατάτε “insert” από το πληκτρολόγιο ή το κουμπί “Νέα” από το κεντρικό μενού.

../../../../../../_images/Atlas_misth_5.jpg

Κωδικός

Ο κωδικός της βάρδιας μπορεί να έχει μέχρι 4 χαρακτήρες. Οι κωδικοί που αρχίζουν από 00 είναι δεσμευμένοι και καταλαμβάνονται από τις έτοιμες βάρδιες που παρέχει το πρόγραμμα. Γι’ αυτό εμφανίζουν και το σύμβολο του “λουκέτου”.

Περιγραφή

Εισάγετε την περιγραφή του ορισμού της βάρδιας

Ειδικότητες

Επιλέξτε τις ειδικότητες που θα αφορά (* για όλες)

Ωρες εργασίας

Ορισμός ωραρίου όπως φαίνεται στην εικόνα

Ωρες διαλείμματος

Ορισμός διαλείμματος όπως φαίνεται στην εικόνα

Ημέρες

Επιλογή ημερών ισχύος της βάρδιας.

Αποδοχές

Ορίζετε τις αποδοχές αυτόματου υπολογισμού. Προτείνουμε την 8000 - Ημερήσιες τακτικές αποδοχές