Παραμετροι μισθοδοσιας

Σε αυτό το σημείο ορίζονται όλες οι παράμετροι του προγράμματος που απαιτούνται για το σωστό υπολογισμό της μισθοδοσίας. Οι παράμετροι χωρίζονται σε 4 κατηγορίες και επιλέγονται από τα ανάλογα κουμπιά του κεντρικού μενού:

  • Υπολογισμού αποδοχών
  • Υπολογισμού δώρου
  • Υπολογισμού φόρου
  • Λογιστική εγγραφή
../../../../../_images/Atlas_misth_6.jpg

Με την εγκατάσταση και με τις τακτικές αναβαθμίσεις, το πρόγραμμα ενσωματώνει επικαιροποιημένες τις παραμέτρους. Μπορείτε πάντα να μεταβάλλετε ή/και να προσθέσετε παραμέτρους.

Εισαγωγή

Επιλέγετε τον πίνακα παραμέτρων όπου θέλετε να εισάγετε μια νέα. Στον κάτω πίνακα βλέπουμε τις τιμές της παραμέτρου ανά ημερομηνία αρχής ισχύος. Με “Insert” ή από την επιλογή “Νέα” από το κεντρικό μενού, ανοίγει μια νέα γραμμή.Μπορείτε να μπείτε στα πεδία και να εισάγετε τα στοιχεία της παραμέτρου.

Αρχή ισχύος

Πληκτρολογείτε την ημερομηνία από την οποίαν αρχίζει η ισχύς της παραμέτρου. Όπως και στις ειδικότητες και στα ταμεία, το πρόγραμμα επιτρέπει καθορισμό ημερομηνίας έναρξης ισχύος μια παραμέτρου, που λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας. Μπορείτε λοιπόν να έχετε πολλαπλούς ορισμούς της ίδιας παραμέτρου, με διαφορετικές τιμές και διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος τους.

Εταιρίες

Συμπληρώστε * για να ισχύει η παράμετρος γενικά σε όλες τις εταιρίες που δουλεύετε. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη παράμετρος αφορά συγκεκριμένη μόνο εταιρία, συμπληρώστε τον κωδικό της εταιρίας.

Μισθοδοσία

Συμπληρώστε * για να ισχύει η παράμετρος γενικά σε όλους τους τύπους μισθοδοσία. Βάλτε πχ 0 για να ισχύει μόνο στην κανονική μισθοδοσία και όχι σε υπολογισμό Δώρων κτλ

Plugin

Εισάγετε το όνομα του script που τυχόν λαμβάνει μέρος στον υπολογισμό αυτής της παραμέτρου. Προς το παρόν η ανάγκη του πεδίου υπάρχει μόνο για την παράμετρο της κλίμακας φόρου (ΦΜΕ, ΦΜΥ)

Τιμή

Πληκτρολογήστε την τιμή της παραμέτρου που καταχωρείτε. Αν αυτή αφορά σε πίνακα, τότε χρησιμοποιείτε τις αγκύλες [ ] και το κώμα για να ξεχωρίσετε γραμμές και στήλες π.χ. Κλίμακα υπερωριών [0.0,0.0][1.50,60.0][1.75,120.0] δηλώνει ότι η κλίμακα υπερωριών είναι 0 προσαύξηση για 0 μέχρι 60 ώρες, 1.50 προσαύξηση για 60 μέχρι 120 ώρες και 1.75 προσαύξηση για 120 και πάνω ώρες.

Μετά τις αλλαγές πατάμε το κουμπί της “Αποθήκευσης” από το κεντρικό μενού και οι παράμετροι που αλλάξανε από το χρήστη δεν έχουν πλέον το τσεκ στην στήλη “Τυπικό”

Επαναφορά τυπικών παραμέτρων

Για την επαναφορά τυπικών παραμέτρων, επιλέγουμε από το μενού “Εργασίες” του κεντρικού μενού, “Τυπικές τιμές επιλεγμένων” ή “Τυπικές τιμές όλων” ανάλογα με το αν θέλουμε να επαναφέρουμε τις τυπικές παραμέτρους για την συγκεκριμένη επιλογή μας ή για όλες τις παραμέτρους.