Εργα

Το ATLAS-Μισθοδοσία, από σχεδιασμού βασίζεται σε ένα πολυδιάστατο σύστημα κωδικοποίησης (εργαζόμενος, κωδικός κατάστασης – έργο, φάση - κέντρο κόστους) τόσο στις καταχωρήσεις όσο και στην προβολή / εκτύπωση αποτελεσμάτων. Έτσι, εκτός από τους κωδικούς εργαζομένων, προσφέρει δύο πρόσθετους κωδικούς - τα έργα και τις φάσεις - κέντρα κόστους.

Ορίζοντας και αξιοποιώντας τα έργα, μπορείτε με το ATLAS να έχετε τυπική παρακολούθηση των εργαζομένων κατά κωδικό κατάστασης και κοστολογική παρακολούθηση κατά έργο.

Η προσεκτική κωδικοποίηση των έργων (ομαδοποίηση ανάλογα με την κατηγορία: οδοποιία, κτιριακά κ.ο.κ.) σε συνδυασμό με τις πλούσιες δυνατότητες του ATLAS στην επιλογή έργου / έργων κατά την προβολή και εκτύπωση αποτελεσμάτων, θα σας οδηγήσει στην επιθυμητή ευέλικτη και πλήρη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σας.

Για καταχώρηση έργων πρέπει οπωσδήποτε, κατά τη δημιουργία της εταιρίας, να έχει ορισθεί η μάσκα των κωδικών έργων. Π.χ. ??-??? σημαίνει ότι οι κωδικοί έργων της εταιρίας είναι ομαδοποιημένοι σε δεύτερο βαθμό, όπου ο πρώτος βαθμός – η ομάδα - αποτελείται από 2 χαρακτήρες και ο δεύτερος από 3 χαρακτήρες – η αύξουσα αρίθμηση -. Την μορφή κωδικών έργων της εταιρίας, μπορείτε να δείτε στην καρτέλα της εταιρίας

Ο κωδικός του έργου μπορεί να έχει μέχρι 20 συνολικά χαρακτήρες.

Ο κωδικός του έργου μπορεί να έχει διαβαθμίσεις σε είδος, τμήματα, μέτωπα κ.λ.π. και να αποτελείται από ψηφία ή χαρακτήρες του λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου, μικρούς ή κεφαλαίους ή και οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω.

Εισαγωγή

Η εισαγωγή των κωδικών μπορεί να γίνει με τυχαία σειρά. Η ταξινόμησή τους γίνεται αυτόματα. Από το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από το κεντρικό μενού. Συμπληρώστε, πληκτρολογώντας ή επιλέγοντας, τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας έργου.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων έργων με “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων.

Η επιλογή γίνεται

 • πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες
 • πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες

Το πρόγραμμα προειδοποιεί με μήνυμα όταν ζητηθεί διαγραφή έργου που έχει κινηθεί.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των έργων βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συγκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε (π.χ. βάσει κωδικού ή βάσει περιγραφής)

 • Πατήστε “F3” και πληκτρολογήστε το ζητούμενο
 • Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο
 • Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Αντιγραφή / Επικόλληση (Copy / Paste)

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων έργων.

Η επιλογή γίνεται

 • πατώντας ταυτόχρονα το “Shift” και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες
 • πατώντας ταυτόχρονα το “Ctrl” και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

 • πατώντας το αντίστοιχο button του toolbar
 • πατώντας ταυτόχρονα “Ctrl+Insert” ή “Ctrl+C”

Η επικόλληση (paste) γίνεται

 • πατώντας το αντίστοιχο button του toolbar
 • πατώντας ταυτόχρονα “Shift+Insert” ή “Ctrl+V”