Εισαγωγη εργου

Πριν την εισαγωγή του πρώτου έργου, καλείστε να δημιουργήσετε ένα σύστημα αρχειοθέτησης αποτελούμενο από φακέλους και υποφακέλους σύμφωνα με τις ανάγκες ταξινόμησης των έργων σας. Αυτό γίνεται με την επιλογή του δεξιού κλικ “Εισαγωγη φακελου” πάνω στον φάκελο “Εργα”. Έτσι δημιουργείται ένας “Νέος φάκελος” και καλείστε με την επιλογή του δεξιού κλικ “Επεξεργασία” να αλλάξετε το όνομά του. Μετά την αλλαγή του ονόματος θα πρέπει να κλείσετε και να ανοίξετε τον φάκελο “Εργα” για να ταξινομηθεί σωστά ο νέος σας φάκελος. Συνεχίζοντας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δημιουργείτε το δέντρο φακέλων το οποίο αποτελεί την δομή της αρχειοθέτησης των έργων.

Για την εισαγωγή ενός νέου έργου, κάνετε δεξί κλικ στον φάκελο μέσα στον οποίο θέλετε να αρχειοθετήσετε το έργο και επιλέγετε “Εισαγωγή έργου”. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, καλείστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του έργου με μοναδικό απαραίτητο πεδίο αυτό του “Κωδικού”.

../../../_images/Erga_kartela.jpg

Καρτέλα έργου

Κωδικός και τίτλος είναι η ονομασία του έργου, όπως αυτό εμφανίζεται στο φάκελο των έργων.

Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι αυτά που θα εμφανίζονται στις εκτυπώσεις των εντύπων.

Δημοπρασία

Στα πρώτα πεδία εισάγετε τον εργοδότη (υπηρεσία), τον αρμόδιο της δημοπρασίας, τηλέφωνο και fax επικοινωνίας, τόπος/πόλη και διεύθυνση καθώς και ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Στο πεδίο του Αρμοδίου της προσφοράς εισάγετε το όνομα του υπευθύνου από την μεριά του προσφέρων. Στην δεξιά μεριά της υποκαρτέλας επιλέγετε τη φάση δημοπράτησης στην οποία βρίσκετε το έργου καθώς επίσης στα επόμενα πεδία εισάγετε το είδος της δημοπρασίας και προσφοράς. Στο κάτω πλαίσιο εισάγετε έναν-έναν τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία μαζί με τα στοιχεία των προσφορών τους.

Τυπικά

Εισάγετε τα χρονικά στοιχεία του έργου και τις αποφάσεις καθώς και τις δαπάνες της μελέτης

Υπογραφές

Εισάγετε τα στοιχεία από τους επιβλέποντες και διευθυντές της υπηρεσίας καθώς και τους υπογράφοντες από την μεριά του ανάδοχου. Τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος των εκτυπώσεων των εντύπων

Κοστολόγηση

Δημιουργούμε την “γέφυρα” μεταξύ των βασικών τιμών των εργασιών του προϋπολογισμού και των πόρων της αποθήκης ή τους κωδικούς του Λογιστικού σχεδίου της Διαχείρισης. Ειδικότερα στο πεδίο “Σεναρια” δηλώνουμε την σειρά προτεραιότητας υπολογισμού των σεναρίων των εργασιων που θα συμμετέχουν στον προυπολογισμό του έργου. Αν το αφήσουμε κενό το σενάριο υπολογισμου είναι το τυπικό που έχει η κάθε εργασία

Ημερολόγιο

Ορίζονται οι εργάσιμες μέρες, για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Επίσης ο χρήστης μπορεί να ορίσει και συγκεκριμένες ημέρες ή διαστήματα ως αργίες, προσθέτοντας το ημερολόγιο αργιών