Εισαγωγη

Από την έκδοση 3 και μετά, το Atlas ERP διαθέτει την νέα τεχνολογία workflows. Με την αξιοποίηση των workflows προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταχωρούν, πέρα από τις εγγραφές οικονομικής και ποσοτικής φύσεως, και επιχειρησιακές δράσεις , και να παρακολουθούν την χρονική και ποιοτική τους εξέλιξη.

Μια δράση στο Atlas μπορεί να είναι π.χ. ένα τηλεφώνημα, ένα ραντεβού, μια υπενθύμιση αλλά και οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή ενέργεια.

Με τις δράσεις, το Atlas ξεπερνάει το χαρακτήρα ενός συστήματος αποκλειστικά οικονομικής και ποσοτικής διαχείρισης και συμβάλλει πια ουσιαστικά στην οργάνωση όλης της δραστηριότητας της επιχείρησης. Γίνεται δηλαδή ταυτόχρονα και το εργαλείο αποτύπωσης και προγραμματισμού των ενδο-επιχειρησιακών ενεργειών αλλά και συμμετοχής/συνεργασίας του προσωπικού (χρήστες) της επιχείρησης σε αυτές της ενέργειες.