Κεντρα Κοστους

Το ATLAS-Μισθοδοσία, από σχεδιασμού βασίζεται σε ένα πολυδιάστατο σύστημα κωδικοποίησης (εργαζόμενος, κωδικός κατάστασης – έργο, φάση - κέντρο κόστους) τόσο στις καταχωρήσεις όσο και στην προβολή / εκτύπωση αποτελεσμάτων. Ετσι, εκτός από τους κωδικούς εργαζομένων, προσφέρει δύο πρόσθετους κωδικούς - τα έργα και τις φάσεις - κέντρα κόστους.

Ορίζοντας και αξιοποιώντας τα κέντρα κόστους, μπορείτε να επιτύχετε με το ATLAS ένα πρόσθετο, τρίτο βαθμό ανάλυσης στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο της τυπικής όσο και της κοστολογικής παρακολούθησης και απεικόνισης της εταιρίας σας.

Με τα κέντρα κόστους μπορείτε να περιγράψετε τις επιμέρους φάσεις κατασκευής των έργων (π.χ. χωματουργικά, σκυροδετήσεις κ.ο.κ.) ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποτελεί μονάδα συγκέντρωσης κόστους απασχόλησης που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε (π.χ. ένα μηχάνημα που συντηρείται απο προσωπικό της εταιρίας).

Η προσχετική κωδικοποίηση των κέντρων κόστους, σε συνδυασμό με τις πλούσιες δυνατότητες του ATLAS στην επιλογή κέντρου / κέντρων κόστους κατά την προβολή και εκτύπωση αποτελεσμάτων, θα σας οδηγήσει στην επιθυμητή, ευέλικτη και πλήρη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σας.

Οι κωδικοί των κέντρων κόστους έχουν τις ίδιες δυνατότητες ανάλυσης όπως και των έργων. Για καταχώρηση κέντρων κόστους πρέπει οπωσδήποτε, κατά τη δημιουργία της εταιρίας, να έχει ορισθεί η μάσκα των κωδικών κέντρων κόστους. Π.χ. ??-??? σημαίνει ότι οι κωδικοί κέντρων κόστους της εταιρίας είναι δευτεροβάθμιοι, όπου ο πρώτος βαθμός – ομάδα - αποτελείται από 2 χαρακτήρες κι ο δεύτερος – αύξουσα αρίθμηση φάσης - από 3 χαρακτήρες. Την μορφή κωδικών κέντρων κόστους της εταιρίας, μπορείτε να δείτε στην καρτέλα της εταιρείας.

Ο κωδικός του κέντρου κόστους μπορεί να έχει μέχρι 20 συνολικά χαρακτήρες.

Ο κωδικός του κέντρου κόστους μπορεί να έχει διαβαθμίσεις σε είδος, τμήματα, μέτωπα κ.λ.π. και να αποτελείται από ψηφία ή χαρακτήρες του λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου, μικρούς ή κεφαλαίους ή και οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω

Εισαγωγή

Η εισαγωγή των κωδικών μπορεί να γίνει με τυχαία σειρά. Η ταξινόμησή τους γίνεται αυτόματα. Από το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο “Insert” ή το κουμπί “Νέα” από το κεντρικό μενού. Συμπληρώστε στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα τον κωδικό, την περιγραφή και τη φάση ΙΚΑ που θέλετε να συνδέσετε το κέντρο κόστους.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων κ.κόστους με “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων.

Η επιλογή γίνεται

 • πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες
 • πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες

Το πρόγραμμα προειδοποιεί με μήνυμα όταν ζητηθεί διαγραφή κ.κόστους που έχει κινηθεί.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των κ.κοστους βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συγκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε (π.χ. βάσει κωδικού ή βάσει περιγραφής)

 • Πατήστε “F3” και πληκτρολογήστε το ζητούμενο
 • Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο
 • Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Αντιγραφή / Επικόλληση (Copy / Paste)

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων κ.κόστους.

Η επιλογή γίνεται

 • πατώντας ταυτόχρονα το “Shift” και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες
 • πατώντας ταυτόχρονα το “Ctrl” και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

 • πατώντας το αντίστοιχο button του toolbar
 • πατώντας ταυτόχρονα “Ctrl+Insert” ή “Ctrl+C”

Η επικόλληση (paste) γίνεται

 • πατώντας το αντίστοιχο button του toolbar
 • πατώντας ταυτόχρονα “Shift+Insert” ή “Ctrl+V”