Από αυτό το σημείο, το πρόγραμμα σας παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της Οικονομικής Διαχείρισης ή/και Λογιστηρίου με τα στοιχεία Μισθοδοσίας, δηλαδή της αυτόματης δημιουργίας του παραστατικού λογιστικής εγγραφής μισθοδοσίας, εφόσον:

  • διαθέτετε και το υπο-σύστημα ATLAS-Διαχείριση ή/και ATLAS-Λογιστήριο και
  • στην ίδια εταιρία (κωδικός εταιρίας) τηρείτε και τα διαχειριστικά ή λογιστικά σας στοιχεία και τη μισθοδοσία,

Η λειτουργία αυτή βασίζεται σε:

  • αντιστοιχίσεις λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου της εταιρίας σας με τις αποδοχές της Μισθοδοσίας
  • αντιστοιχίσεις κωδικών έργου και κέντρου κόστους της Διαχείρισης με έργο και κέντρο κόστους της Μισθοδοσίας

Με την εγκατάσταση του προγράμματος, στην Demo εταιρία, υπάρχουν έτοιμες οι παραπάνω αντιστοιχίσεις, τις οποίες φυσικά μπορείτε να τροποποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ιδιότητες & Φίλτρα

Πριν από τη δημιουργία του παραστατικού μισθοδοσίας, στο αριστερό panel «Ιδιότητες», καθορίστε τις ιδιότητες και τα φίλτρα σας:

Μισθοδοσία

Επιλέξτε το είδος των καταστάσεων μισθοδοσίας.

Περίοδος

Επιλέξτε την περίοδο μήνα.

Εργαζόμενοι

Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε συνδυασμούς κωδικών εργαζομένων για τους οποίους θα δημιουργηθεί το παραστατικό μισθοδοσίας.

Έργο

Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε συνδυασμούς κωδικών έργων μισθοδοσίας που θα συμπεριληφθούν στη λογιστική εγγραφή.

Κωδ. κατάστασης

Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε συνδυασμούς κωδικών έργων μισθοδοσίας που θα συμπεριληφθούν στη λογιστική εγγραφή.

Κ.Κόστους

Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε συνδυασμούς κωδικών κέντρων κόστους μισθοδοσίας που θα συμπεριληφθούν στη λογιστική εγγραφή.

Ανάλυση

Επιλέξτε “Ναι” αν θέλετε ανάλυση ταμείων.

Παραστατικό

Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό (είδος) του παραστατικού που θα δημιουργηθεί, έτσι όπως είναι ορισμένο στο ATLAS-Διαχείριση. (π.χ. 00 Συμψηφιστική εγγραφή)

Αριθμός

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραστατικού που θα δημιουργήσει αυτόματα το πρόγραμμα.

Ημερομηνία

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία του παραστατικού που θα δημιουργήσει αυτόματα το πρόγραμμα.

Τυπική αντιστοιχία

Όταν έχει τιμή “Ναι” (default), το πρόγραμμα δημιουργεί τη λογιστική εγγραφή βάσει των αντιστοιχιών (αποδοχών – κωδικών χρέωσης λογιστικής) που ορίσθηκαν στις “Παραμέτρους”.

Όταν έχει τιμή “Οχι”, το πρόγραμμα ψάχνει να βρει τις ειδικές αντιστοιχίες (αποδοχών – κωδικών χρέωσης λογιστικής) που ορίσθηκαν από το χρήστη σε προηγούμενη δημιουργία της λογιστικής εγγραφής του συγκεκριμένου τύπου μισθοδοτικής κατάστασης.

Με άλλα λόγια, μπορείτε να δημιουργήσετε ειδικές αντιστοιχίες (αποδοχών – κωδικών χρέωσης λογιστικής) για μια λογιστική εγγραφή και να τις ξαναχρησιμοποιήσετε, ως εξής:

  • ορίστε όλα τα φίλτρα στις “Ιδιότητες”
  • αλλάξτε επιτόπου τις αντιστοιχίες, όπως σας εξυπηρετεί
  • αποθηκεύστε πατώντας το κουμπί “Αποθήκευση” από το κεντρικό μενού.
  • την επόμενη φορά που θα θελήσετε να βγάλετε τη λογιστική εγγραφή αυτού του τύπου, με τις ειδικές αντιστοιχίσεις, επιλέξτε “Οχι” στο πεδίο “Τυπική αντιστοιχία”

Δημιουργία λογιστικής εγγραφής

Μετά τον καθορισμό των ιδιοτήτων και εφόσον οι αντιστοιχίσεις είναι αυτές που επιθυμείτε,

  • πατήστε “Αναννέωση” από το κεντρικό μενού ή
  • πατήστε το πλήκτρο F9 από το πληκτρολόγιο

Μπορείτε να δείτε/ελέγξετε το παραστατικό που θα δημιουργηθεί αυτόματα από το πρόγραμμα, από την εργασία “Τρέχοντα παραστατικά” της εταιρίας σας.