Συμφωνιες υπεργολαβων

Το ATLAS σας επιτρέπει να ορίσετε τις ομάδες εργαζομένων για τις οποίες θα υπολογιστούν μόνο εισφορές ή μόνο αποδοχές.

Στον πίνακα συμπληρώνετε:

Εργαζόμενοι

Συμπληρώστε μάσκα κωδικών ταυτότητας εργαζομένων για τους οποίους θα ισχύσει ο ειδικός υπολογισμός (π.χ. 4*)

Κωδικός κατάστασης

Επιλέξτε ή πληκτρολογείτε μάσκα κωδικών κατάστασης (έργων) για τους οποίους θα ισχύσει ο ειδικός υπολογισμός.

Ειδικότητα

Επιλέξτε ή πληκτρολογείτε μάσκα κωδικών ειδικοτήτων για τις οποίες θα ισχύσει ο ειδικός υπολογισμός.

Συμπεριλαμβάνει

Συμπληρώστε τις ειδικές ονομασίες αποδοχών που συμμετέχουν στον υπολογισμό.

Επικοινωνήστε με την ERGON IRIS για λεπτομέρειες.

Δεν συμπεριλαμβάνει

Συμπληρώστε τις ειδικές ονομασίες αποδοχών που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό.

Επικοινωνήστε με την ERGON IRIS για λεπτομέρειες.