Αρχειοθετηση εγγραφων

Το Atlas ERP μπορεί να διαχειριστεί (χαρακτηρισμός, αναζήτηση, εξάρτηση) έγγραφα είτε αυτά είναι εσωτερικά έγγραφα - λειτουργίες του συστήματος (πχ παραστατικά) είτε είναι εξωτερικά έγγραφα (doc, pdf, xls, εικόνες κτλ)

Το δένδρο εγγράφων των Atlas αποτελείται από 3 βασικούς φακέλους: Διαχείριση, Εξωτερικά έγγραφα και Εργα.

Ο φάκελος Διαχείριση περιέχει ως εσωτερικά έγγραφα τις καρτέλες εταιρειών οικονομικής διαχείρισής τους. Κάθε φάκελος εταιρείας περιέχει εσωτερικούς προκαθορισμένους φακέλους με λειτουργίες του συστήματος. Υπάρχει και ο φάκελος Τοπικά όπου μπορούν να αποθηκευτούν εσωτερικά ή εξωτερικά έγγραφα της εταιρείας

Ο φάκελος Εξωτερικά έγγραφα παρέχει πρόσβαση στον δίσκο εγκατάστασης του Atlas στον server και γενικότερα στους δίσκους του δικτύου με την βοήθεια των links

Ο φάκελος των Εργων περιέχει προκαθορισμένους φακέλους με εργασίες του συστήματος Atlas-Εργα (Αναλύσεις τιμών, Εργασίες, Εκτυπώσεις, Τράπεζες, Συντελεστες αναθεώρησης). Επίσης προσφέρει ελευθερία δημιουργίας δομής φακέλων-υποφακέλων για την δημιουργία Εργων και αποθήκευσης εγγράφων