Συντελεστες αναθεωρησης

Σε αυτό τον φάκελο, γίνεται η αρχειοθέτηση των συντελεστών αναθεώρησης που έχετε εισάγει από την “Εφαρμογή” “Εισαγωγή συντελεστών αναθεώρησης” (βλ. `Ενημέρωση Αρθρων - Τιμών - Συντελεστών`_ ). Οι Συντ. Αναθεώρησης είναι καταχωρημένοι βάση του τριμήνου αναθεώρησης και μετά του τριμήνου εκκίνησης.

Εμφάνιση και επεξεργασία

Ανοίγοντας με διπλό κλικ συντελεστές ενός τριμήνου εκκίνησης, υπάρχει η δυνατότητα να τους μαρκάρετε και να αντιγράψετε και στην συνέχεια να επικολλήσετε στο excel. Επίσης, σε υπάρχον αρχείο συντελεστών ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ή να εισάγει νέο κωδικό με νέο συντελεστή. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα, ο χρήστης να ανοίξει ένα υπάρχον αρχείο συντελεστών, να το επεξεργαστεί (αλλαγή συντελεστών) και να το σώσει με όνομα άλλου τριμήνου, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσει σε αναθεώρηση με «πρόχειρους» συντελεστές.