Προσθηκη δρασης

Η εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή μιας δράσης γίνεται από την προβολή ενός ημερολογίου (βλ. Δράσεις-Ημερολόγια ).

Με διπλό κλικ πάνω στην ημέρα και ώρα που μας ενδιαφέρει εμφανίζεται η καρτέλα εισαγωγής της δράσης.

Αρχή / Λήξη

Εκτός από τον τίτλο της δράσης, απαραίτητο στοιχείο είναι ο ορισμός του χρόνου έναρξης και λήξης της.

Ημερήσιο

Η επιλογή “Ημερήσιο” ορίζει αυτόματα τη διάρκεια της δράσης σε όλη την ημέρα.

Επανάληψη

Η επιλογή “Επανάληψη” ορίζει την δράση επαναλαμβανόμενη ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Περιγραφή

Συμπληρώνετε μια αναλυτικότερη περιγραφή της δράσης

Τύπος

Επιλέγετε τον τύπο της δράσης (ToDo, meeting, vacation).

Ανάθεση

Κατά την δημιουργία της δράσης δηλώνετε και τον/τους χρήστες ή ομάδες χρηστών στους οποίους την αναθέτετε.

../../../_images/drasi.jpg

Εκτός από το Ημερολόγιο, οι καταχωρημένες δράσεις μπορούν να προβληθούν και σε μορφή πίνακα, πατώντας διπλό κλικ στην επιλογή “Δράσεις” στο κεντρικό δένδρο εγγράφων του Atlas

Ως αντικείμενα του Atlas, οι δράσεις διέπονται από workflows. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε δράση, κατά την εξέλιξή της, μπορείτε:

  • να καταγράψετε σχόλια
  • να αλλάξετε τον/τους χρήστες Atlas στους οποίους ανατίθεται
  • να αλλάξετε την κατάστασή της

Για κάθε τέτοια αλλαγή (followup), το Atlas ενημερώνει αυτόματα τους υπευθύνους μέσω των ειδοποιήσεων (Βλ. Εγγραφα-Workflows )