Τραπεζες

Στον φάκελο αυτόν εισάγονται και αρχειοθετούνται οι καρτέλες των τραπεζών και του ΤΣΜΕΔΕ. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να μπορείτε να έχετε πλήρη διαχείριση όσο αφορά το κόστος (κρατήσεις) των εγγυητικών και το πλαφόν των τραπεζών.

Εισαγωγή Τράπεζας

Η εισαγωγή τράπεζας γίνεται με δεξί κλικ στον φάκελο των «τραπεζών», επιλέγοντας “Εισαγωγή” “Τράπεζα” και συμπληρώνετε όλα τα πεδία με τα στοιχεία της συγκεκριμένης τράπεζας.

../../../_images/Erga_ee_2.jpg

Στα πεδία του Plafond συμπληρώνετε τα μέγιστα ποσά ΕΕ που μπορείτε να πάρετε από την συγκεκριμένη τράπεζα ανά είδος ΕΕ.

Κατηγορία Α είναι η εγγυητικές συμμετοχής

Κατηγορία Β είναι οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης

Κατηγορία Γ είναι όλες οι άλλες

Τέλος, υπάρχει ο πίνακας των προμηθειών όπου εκεί συμπληρώνετε τα ποσοστά των προμηθειών ανάλογα με το ύψος και το είδος των εγγυητικών. Επίσης για κάθε είδος μπορείτε να εισάγετε το ποσό της ελάχιστης προμήθειας