Ιδιοτητες και αναζητηση

Ιδιότητες εγγράφων

Για κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό έγγραφο το Atlas δημιουργεί και μια καρτέλα ιδιοτήτων του. Για τα εξωτερικά έγγραφα εμφανίζεται η καρτέλα επιλέγοντας με δεξί κλικ πάνω στο έγγραφο “Ιδιότητες”

../../../_images/Erga_eggrafa_1.jpg

Τα πρώτα 3 στοιχεία της καρτέλας αυτής μπορούν να συμπληρώνονται αυτόματα πατώντας στο κουμπί … . Η τιμή του πεδίου θα έρθει αυτόματα βάση της πολιτικής του πεδίου που είχε ο γονικός φάκελος πχ αν στον φάκελο που ανήκει το έγγραφο, ως Κωδικό είχε την τιμή Α#### τότε τα έγγραφα που ανήκουν σε αυτόν τον φάκελο ως αυτόματο κωδικό θα είχαν τιμή Α0001, Α0002 κτλ

Με ΟΚ γίνεται η καταχώρηση

Για τα εσωτερικά έγγραφα, η καρτέλα των ιδιοτήτων φαίνεται στο αριστερό μέρος (Στοιχεία εγγράφου ή εγγραφής) καθώς το έγγραφο είναι ανοικτό στην οθόνη μας

../../../_images/Erga_eggrafa_2.jpg

Όπως φαίνεται στην εικόνα, τα εσωτερικά έγγραφα του Atlas έχουν την δυνατότητα εξάρτησής απευθείας με εξωτερικά έγγραφα κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην επιλογή “Από έγγραφα” ή με εσωτερικά έγγραφα του φακέλου Εργα με την διαδικασία Αντιγραφής - Επικόλλησης

Αναζήτηση εγγράφων

Εκτός από την οπτική αναζήτηση των εγγράφων στην δομή φακέλων του Atlas, ο χρήστης έχει την δυνατότητα με δεξί κλικ πάνω στον φάκελο που τον ενδιαφέρει να επιλέξει την Αναζήτηση εγγράφου.

../../../_images/Erga_eggrafa_3.jpg

Με την βοήθεια της μηχανής αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να ανοίξει το έγγραφο που αναζητά ή να εκτυπώσει την λίστα εγγράφων των αποτελεσμάτων αναζήτησης