Αποδοχες

Το ATLAS έχει έτοιμες αποδοχές που παρέχει μαζί με την Demo εταιρία, γι’ αυτό κι εξαρχής συμβουλεύουμε να αντιγράψετε κατά τη δημιουργία της νέας σας εταιρίας τα βασικά αρχεία από την demo. Βεβαίως μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας αποδοχές στα μέτρα σας. Για τον ορισμό νέων αποδοχών συμβουλευτείτε την ERGON IRIS.

Ο κωδικός της αποδοχής μπορεί να έχει μέχρι 4 χαρακτήρες. Οι κωδικοί που αρχίζουν από 00 είναι δεσμευμένοι και καταλαμβάνονται από τις έτοιμες αποδοχές που παρέχει το πρόγραμμα. Γι’ αυτό εμφανίζουν και το σύμβολο του «λουκέτου».

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα στο Excel.

Διαγραφή

Δίνεται η δυνατότητα και μαζικής διαγραφής επιλεγμένων γραμμών με “Delete” ή το κουμπί “Διαγραφή” από την γραμμή εργαλείων.

Η επιλογή γίνεται

 • πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το “Shift” για εγγραφές συνεχόμενες
 • πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό κουμπί του mouse και το “Ctrl” για εγγραφές μη συνεχόμενες

Το πρόγραμμα προειδοποιεί με μήνυμα όταν ζητηθεί διαγραφή κλειδωμένης αποδοχής.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των αποδοχών βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στη γραμμή τίτλου της συγκεκριμένης στήλης. Δεύτερο πάτημα του mouse θα αντιστρέψει τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα-φθίνουσα).

Αναζήτηση

Μεταφερθείτε στη στήλη βάσει της οποίας θέλετε να αναζητήσετε (π.χ. βάσει κωδικού ή βάσει περιγραφής)

 • Πατήστε “F3” και πληκτρολογήστε το ζητούμενο
 • Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στην πρώτη εγγραφή που ικανοποιεί το ζητούμενο
 • Πατήστε “Εύρεση επόμενου” για να προχωρήσετε παρακάτω στη λίστα

Αντιγραφή / Επικόλληση (Copy / Paste)

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής / επικόλλησης (copy / paste) επιλεγμένων αποδοχών.

Η επιλογή γίνεται

 • πατώντας ταυτόχρονα το “Shift” και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές συνεχόμενες
 • πατώντας ταυτόχρονα το “Ctrl” και το αριστερό κουμπί του mouse για εγγραφές μη συνεχόμενες

Η αντιγραφή (copy) γίνεται

 • πατώντας το αντίστοιχο button του toolbar
 • πατώντας ταυτόχρονα “Ctrl+Insert” ή “Ctrl+C”

Η επικόλληση (paste) γίνεται

 • πατώντας το αντίστοιχο button του toolbar
 • πατώντας ταυτόχρονα “Shift+Insert” ή “Ctrl+V”