Εγγυητικες επιστολες

Για να εισάγετε μία εγγυητική, κάνετε δεξί κλικ στον φάκελο των εγγυητικών του έργου, και επιλέγετε “εισαγωγή” > “εγγυητική”. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία (Νο Ε/Ε, είδος, Τράπεζα, Νόμισμα, Ποσό και ημερ/νια Εκδοσης) για να μπορέσει να ενημερωθεί το πινάκιο Ε/Ε του λογαριασμού. Τα υπόλοιπα στοιχεία της εγγυητικής (ημερ/νια λήξης, επιστροφής, Αποδέκτης, Τριτεγγύηση, Προσθ. Εξασφ.) συμπληρώνονται από των χρήστη, για την διαχείριση τους μέσο των εκτυπώσεων > εγγυητικών. Το ποσοστό της προμήθειας συμπληρώνεται από το πρόγραμμα από την καρτέλα της τράπεζας. Τέλος, στο κάτω πινάκιο εισάγονται οι πληρωμές που έχετε κάνει σε προμήθειες προς την τράπεζα για να εμφανιστούν στην ανάλογη εκτύπωση “προμήθειες κατά έργο”.

../../../_images/Erga_ee_1.jpg