Απαιτησεις hardware - software

Ελάχιστες απαιτήσεις:

 • Windows 7 - (client - server)
 • Internet Explorer 11 - (client)
 • PDF Reader (με add-on στο ΙΕ) πχ Acrobat Reader όχι έκδοση Χ - (client)
 • RAM > 2 GB ελάχιστη ελεύθερη μνήμη 1 GB για χρήση Atlas - (client/server)
 • HDD > 50 GB ελάχιστος ελεύθερος χώρος 10 GB για χρήση Atlas - (server)
 • Ανάλυση οθόνης 1366 Χ 768 - (client)
 • Πρόσβαση Internet - (client)

Προτεινόμενες :

 • Windows 7 ή Windows Server - (client - server)
 • Internet Explorer 11 - (client)
 • PDF Reader (με add-on στο ΙΕ) πχ Acrobat Reader DC - (client)
 • RAM > 4 GB ελάχιστη ελεύθερη μνήμη 2 GB για χρήση Atlas - (client - server)
 • HDD > 100 GB ελεύθερος χώρος 50 GB για χρήση Atlas - (server)
 • Ανάλυση οθόνης 1600 Χ 900 - (client)
 • Πρόσβαση Internet - (client)

Για εγκατάσταση ανεξάρτητου σταθμού εργασίας οι απαιτήσεις είναι και server και client