Υπολογισμος και αποτελεσματα

Στην εργασία “Υπολογισμός” και εφόσον έχουμε καταχωρήσει την απασχόληση των εργαζομένων, μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό της μισθοδοσίας. Αυτό γίνεται από την ανάλογη επιλογή του κουμπιού “Εργασίες” του κεντρικού μενού “Υπολογισμός Μισθοδοσίας” .

../../../../../../_images/Atlas_misth_8.jpg

Στις ιδιότητες της εργασίας υπάρχουν ανάλογα πεδία Υπολογισμού, Αναδρομικών και Στρογγυλοποίησης.

Ειδικότερα για τις επιλογές ” Αυτόματος υπολογισμός” Επιλέξτε “Ναι” για τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και Αναδρομικά, αν θέλετε να γίνει αυτόματος υπολογισμός τους. Διαφορετικά, θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει από την “Απασχόληση” τις συγκεκριμένες κινήσεις και να επιλέξετε “Οχι” στον «Αυτόματο υπολογισμό».

” Από/Έως ημέρα” Μόνο εφόσον επιλέξατε στο πεδίο “Μισθοδοσία” την “Ημερήσια”, συμπληρώστε το χρονικό διάστημα (ημέρες της περιόδου) για το οποίο θέλετε να κάνετε υπολογισμό.

” Προειδοποίηση απόλυσης ” Ανάλογα “Ναι” ή “Οχι” για τον υπολογισμό του ποσού όταν στον τύπο Μισθοδοσίας υπολογίζουμε Αποζημίωση απόλυσης.

“Επιλογές Αναδρομικών” Αριθμός μηνών, Ειδικότητες, και Ποσοστό για τον ανάλογο υπολογισμό τύπου Μισθοδοσίας

“Στρογγυλοποίηση” Ανάλογα αν θέλετε να γίνει στρογγυλοποίηση των δεκαδικών ημερών και στη συνέχεια υπολογισμός πάνω στις στρογγυλοποιημένες μέρες.

Μετά τον υπολογισμό, αυτόματα το σύστημα προβάλει τα αποτελέσματα αναλυτικά για κάθε εργαζόμενο με πλήρη ανάλυση των αποδοχών κρατήσεων και φόρων στον κάτω πίνακα.

Από την ομάδα επιλογών “Προβολή” του κεντρικού μενού, μπορούμε να επιλέξουμε την προβολή αποτελεσμάτων “ΑΠΔ Υπαλλήλων” και “ΑΠΔ Οικοδόμων” με δυνατότητα επεξεργασίας αποτελεσμάτων.

Με την επιλογή “Αποθήκευση” του κεντρικού μενού, αποθηκεύονται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μισθοδοσίας.