Καταχωρηση μισθοδοσιας

Η εργασία ” Υπολογισμός ” εξυπηρετεί δύο σκοπούς:

  • την καταχώρηση όλων των κινήσεων των εργαζομένων, σε οποιοδήποτε έργο και κέντρο κόστους απασχολούνται, σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας σας. (Επιλογή “Απασχόληση” από το κεντρικό μενού)
  • τον υπολογισμό και προβολή των αποτελεσμάτων μισθοδοσίας και ΑΠΔ. (Επιλογή “Αποτελέσματα”, “ΑΠΔ Υπαλλήλων”, ΑΠΔ Οικοδόμων”)

Καταχώρηση

Είτε πρόκειται να καταχωρήσετε είτε να προβάλετε ήδη καταχωρημένη απασχόληση, από το αριστερό panel “Ιδιότητες” επιλέξτε τα φίλτρα σας:

../../../../../../_images/Atlas_misth_7.jpg

Μισθοδοσία

Για καταχώρηση και προβολή: επιλέξτε το είδος των καταστάσεων μισθοδοσίας.

Περίοδος

Για καταχώρηση και προβολή: επιλέξτε την περίοδο μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, στην καταχώρηση, η επιλογής της μισθολογικής περιόδου γίνεται δυναμικά και είναι δυνατόν να περαστούν πολλαπλές κινήσεις διαφόρων περιόδων.

Εργαζόμενοι

Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε συνδυασμούς κωδικών εργαζομένων.

Κωδ. κατάστασης

Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε συνδυασμούς κωδικών έργων στους οποίους θα καταχωρήσετε απασχόληση.

Εισαγωγή

Η οθόνη της “Απασχόλησης” περιλαμβάνει δύο πίνακες. Κάθε απασχόληση εργαζομένου απεικονίζεται:

  • Ως μια γραμμή στον επάνω πίνακα
  • Και πολλαπλές γραμμές στον κάτω πίνακα

Στον επάνω πίνακα φαίνονται όλα τα στοιχεία της κίνησης εκτός από τις αποδοχές, τις οποίες καταχωρούμε αναλυτικά στον κάτω πίνακα.

Αφού ορίσατε τα φίλτρα σας στις “Ιδιότητες” και ειδικότερα την περίοδο απασχόλησης, ξεκινήστε την καταχώρηση της απασχόλησης πατώντας στον επάνω πίνακα, “Insert” από το πληκτρολόγιο. Συμπληρώστε, με πληκτρολόγηση ή επιλογή, ανάλογα, όλες τις στήλες του επάνω πίνακα. Συνεχίστε στον κάτω πίνακα την αναλυτική καταχώρηση των αποδοχών του εργαζομένου.

Κατά την καταχώρηση της απασχόλησης, αν επιθυμείτε, μπορείτε να καλέσετε τους ανάλογους πίνακες εργων, κ,κοστους, εργαζομένων, ειδικοτήτων κτλ για να προβάλετε ή να εισάγετε κατευθείαν νέο εγγραφή.

Για κάθε εργαζόμενο μπορείτε να καταχωρήσετε όσες αποδοχές (βασικές, υπερωρίες, επιδόματα κ.ο.κ.) απαιτούνται για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν εργαζόμενο σε πολλά έργα. Το πρόγραμμα θα σας υπενθυμίσει ότι τον έχετε ξανακαταχωρήσει, αλλά θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε.

Ολοκληρώστε τις καταχωρήσεις απασχόλησης με αποθήκευση απο το κεντρικό μενού