Βασικες τιμες

Ο φάκελος “Αναλύσεις τιμών” είναι η βάση του προγράμματος με τις αναλύσεις των εργασιών και τις βασικές τιμές. Αποτελείται από δύο υποφακέλους “Γενικά” και “Τοπικά”. Στον φάκελο “Γενικά” είναι καταχωρημένες όλες οι αναλύσεις - τιμές όλων των κατηγοριών έργων. Στον φάκελο “Τοπικά” καταχωρούνται οι επεξεργασμένες αναλύσεις - τιμές του χρήστη.

Η επεξεργασία των βασικών τιμών γίνεται με δύο τρόπους: 1) μέσο προϋπολογισμών/ΑΠΕ (βλ. `Επεξεργασία εργασιών και αναλυτικά τιμολόγια`_) ή 2) πάνω στον φάκελο “Γενικά” κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε Εισαγωγή -> Αναλύσεων τιμών.

Επιλέγετε την πρώτη επιλογή για επεξεργασία βασικής τιμής από την αρχή, ή επιλέγετε την τρίτη επιλογή και με το κουμπάκι με τις τελείες εμφανίζεται η μηχανή εύρεσης άρθρων και βασικών τιμών. Αναζητείτε βάση κωδικού ή λεκτικού την επιθυμητή βασική τιμή, την επιλέγετε και στην συνέχεια μπορείτε να την επεξεργαστείτε , πατώντας την επιλογή επεξεργασίας από το κεντρικό μενού. Τότε εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου το οποίο σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το βασική τιμή.

Στο στάδιο αυτό μπορείτε να επεξεργαστείτε αφού πρώτα τροποποιήσετε τον κωδικό του άρθρου.

Για την απλή τροποποίηση του λεκτικού τμήματος, ισχύουν οι ιδιότητες που ισχύουν σε κάθε κειμενογράφο

Στην τιμή μπορείτε να κάνετε αλλαγές ή να εισάγετε νέα σειρά κάνοντας δεξί κλικ και εισαγωγή. Με tab στην τελευταία σειρά ανοίγει μια νέα. Εισάγετε αρ. τριμήνου, έτος, τιμή και νόμισμα.

Μετά την τροποποίηση της βασικής τιμής, πατάτε ΟΚ. Στη συνέχεια, σώζετε τις αλλαγές. Η αποθήκευση γίνεται στον υποφάκελο “Τοπικά” των “Αναλύσεων Τιμών”.