Εγκατασταση στον server

Εκτελείτε το setup και στην οθόνη επιλογής φακέλου εγκατάστασης επιλέξτε τον φάκελο όπου θα γίνει η εγκατάσταση του Atlas και θα περιέχει όλα τα δεδομένα του συστήματος (πρόταση C:Atlas). Αν επιλέξετε άλλον φάκελο, θα πρέπει το path να μην περιέχει κενά πχ c:logistirioAtlas και όχι C:Program FilesAtlas

Στην επόμενη οθόνη επιλογής συστατικών, επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης «Εγκατασταση σε διακομιστή δικτύου» χωρίς να αλλάξετε τίποτα άλλο από τα συστατικά αυτού του τύπου εγκατάστασης

Στις επόμενες οθόνες επιλέξτε απλά επόμενο-επόμενο κτλ για να ξεκινήσει η εγκατάσταση

Ο φάκελος Atlas εγκατάστασης πχ c:Atlas (και οι υποφάκελοι του) θα πρέπει να είναι κοινόχρηστος και security με full δικαιώματα σε όλους ή στους χρήστες των οποίων τα τερματικά θα εγκατασταθεί και θα δουλευει το Atlas ERP

Η εγκατάσταση δημιουργεί κανόνα στο firewall των windows για να επιτρέπει την εφαρμογή c:Atlasserverctsrvr.exe. Αν έχετε άλλο firewall θα πρέπει να μπει ο ανάλογος κανόνας