Εγκατασταση στα τερματικα

Δημιουργείτε αντιστοίχηση δίσκου δικτύου με τον κοινόχρηστο φάκελο Atlas του server πχ το X:θα αντιστοιχεί στο c:Atlas του server

Εκτελείτε το ίδιο το setup και στην οθόνη επιλογής φακέλου εγκατάστασης αφήνουμε το c:Atlas (Αυτός είναι ο τοπικός φάκελος εγκατάστασης της εφαρμογής στο τερματικό)

Στην επόμενη οθόνη επιλογής συστατικών, επιλέξτε τον τυπο εγκατάστασης «Εγκατασταση σε σταθμο δικτύου» χωρίς να αλλάξετε τίποτα άλλο από τα συστατικά αυτού του τύπου εγκατάστασης

Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το δίσκο αντιστοίχισης του τερματικού προς τον φάκελο Atlas του server πχ X:

Στην επόμενη οθόνη θα σας προτείνει την IP του διακομιστή βάσης δεδομένων

Αν η IP του server είναι διαφορετική από αυτή που σας προτείνει, είναι γιατί ο server έχει παραπάνω από μια κάρτα δικτύου

Στις επόμενες οθόνες επιλέξτε απλά επόμενο-επόμενο κτλ για να ξεκινήσει η εγκατάσταση (τσεκάρετε την επιλογή για δημιουργία συντόμευσης)