Μειοδοτης

Ο μειοδότης είναι μια εφαρμογή η οποία κατατάσσει τις προσφορές από τη μεγαλύτερη μέχρι την μικρότερη και υπολογίζει την απαιτούμενη εγγυητική. Ταυτόχρονα ο χρήστης μπορεί να κάνει έλεγχο ομαλότητας μιας προσφοράς στην περίπτωση που έχουμε εκπτώσεις ανά ομάδα εργασιών.

Εισαγωγή προσφορών:

Ο χρήστης εισάγει τον προϋπολογισμό μελέτης του έργου προ-ΦΠΑ για τον υπολογισμό των εγγυητικών και το ποσό των εργασιών για τον υπολογισμό των εκπτώσεων. Στις “Συνολικές προσφορές” ο χρήστης καλείτε να εισάγει τις εκπτώσεις ή τα ποσά των προσφορών. Κατά τον υπολογισμό, το πρόγραμμα ταξινομεί τις προσφορές από την μεγαλύτερη προς την μικρότερη και υπολογίζει τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές.

Έλεγχος ομαλότητας:

Στην περίπτωση που η έκπτωση της προσφοράς προέρχεται από επιμέρους εκπτώσεις ομάδων εργασιών, τότε για τον υπολογισμό της και τον έλεγχο ομαλότητας, μεταβαίνουμε στον διπλανό πίνακα, έχοντας μαρκάρει πρώτα την γραμμή της προσφοράς στον πίνακα των ‘Συνολικών προσφορών’. Εισάγουμε τις ομάδες, τα ποσά των ομάδων (μελέτης) και τις αντίστοιχες εκπτώσεις. Αν υπάρχουν ανώμαλες τιμές το πρόγραμμα τις τοποθετεί μαζί με το ποσοστό συμμετοχής της ομάδας στις αντίστοιχες στήλες. Όταν μια ανώμαλη τιμή ξεπεράσει και το έξτρα όριο τότε αυτή εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Πατώντας το κουμπί τις μεταφοράς “<<” εφαρμόζεται η μέση τεκμαρτή έκπτωση στον πίνακα των συνολικών προσφορών.