Ενημερωση αρθρων - τιμων - συντελεστων

Εισαγωγή άρθρων

Εγκατάσταση Τιμαριθμικών

Από τον φάκελο Εργασίες επιλέγετε το “Εισαγωγή άρθρων”

Από το πλαίσιο Ιδιοτήτων της εργασίας επιλέγετε τα Συμπιεσμένα αρχεία βασικών τιμών πατώντας την επιλογή με τις ….και στην συνέχεια επιλέγετε μέσα από τον φάκελο TIMARITHMIKES των αρχείων που έχετε λάβει μαζί με την εγκατάσταση του προγράμματος, ένα-ένα ή πολλά μαζί, τα αρχεία *.zip Βασικών τιμών

Στην συνέχεια πατάτε το κουμπί της Ανανέωσης ή F9.

Η διαδικασία εκτελείται μέχρι να εισαχθούν όλα τα αρχεία.

Εγκατάσταση άρθρων

Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την εγκατάσταση βασικών τιμών, μόνο που τώρα επιλέγετε αρχείο *.zip από τον φάκελο ARTHRA

Εισαγωγή συντελεστών αναθεώρησης

Από τον φάκελο Εργασίες, επιλέγετε το Εισαγωγή συντελεστών αναθεώρησης.

Από το πλαίσιο Ιδιοτήτων της εργασίας, Όνομα Αρχείου, πατάτε την επιλογή … και στην συνέχεια επιλέγετε μέσα από τον φάκελο SYNTELESTES , το αρχείο *.DAT του τριμήνου αναθεώρησης που επιθυμείτε

Στην συνέχεια πατάτε το κουμπί της Ανανέωσης ή F9.

Η διαδικασία εκτελείται μέχρι να εισαχθούν όλα τα αρχεία.