Λιστα εργων

Η εργασία αυτή ετοιμάζει μια λίστα έργων με τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Μπορεί κανείς να ομαδοποιήσει κατά οποιαδήποτε στήλη κάνοντας drag&drop της επικεφαλίδας της. Η ομαδοποίηση γίνεται για μια η περισσότερες στήλες ανάλογα με την θέση της κάθετης γραμμής ομαδοποίησης. Για να κάνετε ταξινόμηση μέσα στις υποομάδες πατήστε την επικεφαλίδα της αντίστοιχης στήλης. Επιπλέον, με δεξί κλίκ και επιλογή «Εκτύπωση καρτέλας», πάνω στο επιθυμητό έργο, μπορεί να εκτυπώσει μια πλήρη καρτέλα του έργου με όλα τα συναφή του έγγραφα.