Διαμορφωση και εκτυπωση

Κεντρικό μενού

Με την επιλογή του Κεντρικού μενού Προμέτρηση για κάθε εργασία του ανακεφαλαιωτικού, το πρόγραμμα εμφανίζει στο κάτω μέρος της οθόνης την ποσότητα τελ. ΑΠΕ και την Προτεινόμενη

Με την επιλογή του Κεντρικού μενού Διαμ. εκτύπωσης εμφανίζεται ο ανακεφαλαιωτικός σε μορφή spreadsheet με δυνατότητες επεξεργασίας του πριν την τελική προεπισκόπηση και εκτύπωση του εντύπου.

Δυνατότητα τροποποίησης κελιών με τις επιλογές του toolbar

Η προεπισκόπηση και εκτύπωση του εντύπου αυτού γίνεται με την ανάλογη επιλογή του κεντρικού μενού

Επίσης με δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε κελί υπάρχει η δυνατότητα export σε excel, για αποθήκευση ανεξάρτητου αρχείου xls διατηρώντας την μορφοποίηση των κελιών καθώς και των αυτοματισμών.

Για να εμφανιστεί το πρότυπο της εκτύπωσης, “σέρνετε” με αριστερό κλικ το πάνω όριο του spreadsheet. Στο πρότυπο της εκτύπωσης έχετε πλέον την δυνατότητα επεξεργασίας του και με δεξί κλικ να “φορτώσετε” διαφορετικό αρχείο προτύπου.