Μεταφορα αδειας χρησης

Από τον φάκελο C:Atlas του τερματικού από το οποίο θέλετε να μεταφέρετε την άδεια χρήσης, εκτελείτε την εφαρμογή license_transfer.exe. Στο πεδίο Activation Key εισάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης της θέσης εργασίας και πατάτε Deactivate

Πλέον τον κωδικό ενεργοποίησης μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε νέα θέση εργασίας με την διαδικασία` Εκτέλεσης και ενεργοποίηση εφαρμογής`_