Διαγραφη αδειας χρησης

Από τον φάκελο C:Atlas του τερματικού από το οποίο θέλετε να διαγράψετε την άδεια χρήσης οριστικά (και όχι να την μεταφέρετε σε άλλο τερματικό), εκτελείτε την εφαρμογή license_destroy.exe. Στο πεδίο Activation Key εισάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης της θέσης εργασίας και πατάτε Destroy.