Επεξεργασια εργασιων και αναλυτικα τιμολογια

Επεξεργασία εργασιών

Κάθε σειρά του προϋπολογισμού που περιέχει εργασία του ΑΤΟΕ, όταν επιλέγεται, εμφανίζει στο κάτω μέρος της οθόνης, ένα ανεξάρτητο πλαίσιο με την ανάλυση της εργασίας. Σ’ αυτήν την περιοχή μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στον κωδικό της βασικής τιμής ή βοηθ. άρθρου που περιέχεται στην ανάλυση του κύριου άρθρου και να δείτε την ανάλυση αυτού. Με τις επιλογές του κεντρικού μενου (Browser) Αρχικη - Πίσω επανερχόσαστε στην ανάλυση του κυρίου άρθρου.

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε την ανάλυση του άρθρου, επιλέγετε Επεξεργασία από το κεντρικό μενου. Τότε εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου το οποίο σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το άρθρο.

>

Στο στάδιο αυτό μπορείτε να επεξεργαστείτε το άρθρο αφού αλλάξετε τον κωδικό του.

Για την απλή τροποποίηση του λεκτικού τμήματος του τιμολογίου, ισχύουν οι ιδιότητες που ισχύουν σε κάθε κειμενογράφο. Για αλλαγή παραγράφου στο κείμενο, ο χρήστης πρέπει να γράψει <br>.

Στην ανάλυση του άρθρου μπορειτε να εισάγετε νέα σειρά κάνοντας δεξί κλικ και εισαγωγή. Με tab στην τελευταία σειρά ανοίγει μια νέα.

Με τις επιλογές του δεξί κλικ πάνω και κάτω, μπορειτε να μετακινήσετε την σειρά στην επιθυμητή θέση.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε στην επεξεργασία της ανάλυσης είναι ότι οι κωδικοί των βασικών τιμών είναι μέσα σε [ ], οι μονάδες μέτρησης σε { } και ότι η υποδιαστολή είναι με τελεία. Για κάθε άρθρο υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής ακόμα τριών σεναρίων (κάθε σενάριο διαφορετική ανάλυση) το οποίο σημαίνει διαφορετική τιμή υπολογισμού ανά σενάριο. Τα τρέχοντα σενάρια για κάθε έργο δηλώνονται στην καρτέλα του στο αντίστοιχο πεδίο της υποκαρτέλας “Κοστολόγηση”. Η επιλογή “Μηδενισμός τιμής σε περίπτωση λάθους” είναι για την περίπτωση που μία ή περισσότερες βασικές τιμές δεν υπάρχουν ή έχουν τιμή μηδέν, τότε ο υπολογισμός όλου του άρθρου να είναι μηδέν. Έτσι ο χρήστης καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την ανάλυση του άρθρου.

Μετά την τροποποίηση του άρθρου, πατάτε ΟΚ. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο σώμα του προϋπολογισμού και μαρκάρετε την εργασία της οποίας έχετε τροποποιήσει την ανάλυση. Από το κεντρικό μενού επιλέγετε Ανανέωση και γίνεται ο υπολογισμός του άρθρου, σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν γίνει και με το τρίμηνο που είναι επιλεγμένο.

Για να διατηρηθούν οι αλλαγές στα άρθρα και να αποθηκευτούν στην βάση των αναλύσεων, θα πρέπει κατά την διαδικασία αποθήκευσης του προϋπολογισμού να πατήσετε “ναι” στην αντίστοιχη επιλογή. Σε αντίθετη περίπτωση η αλλαγές που έχετε κάνει ισχύουν μόνο για το παρόν προϋπολογισμό.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και για την επεξεργασία των βασικών τιμών, μόνο που εδώ η ανάλυση αναφέρεται στο τρίμηνο, έτος, και τιμή.

Αναλυτικά τιμολόγια

Μπορειτε να επιλέξετε από μία εργασία ή ομάδα συνεχόμενων εργασιών μέχρι και όλες τις εργασίες. Στην περίπτωση που θέλετε εργασίες οι οποίες δεν είναι συνεχόμενες, κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και με το mouse, μαρκάρετε τις εργασίες που θέλετε. Από την ομάδα επιλογών του Κεντρικού μενού Προβολή, μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή των Αναλυτικών τιμολογίων,

Ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη στην ομάδα επιλογών των ιδιοτήτων του εγγράφου

το πρόγραμμα θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα εκτυπώσει,

  1. Περιγραφικό τιμολόγιο
  2. Αναλυτικό τιμολόγιο
  3. Βασικές τιμές
  4. Βοηθητικά άρθρα σε ανάλυση
  5. Συνδυασμό των παραπάνω σε ενιαίο έντυπο

Από το πλαίσιο ιδιοτήτων εντύπου, ορίζετε και το τρίμηνο υπολογισμού τιμών και με την επιλογή Ανανέωση του κεντρικού μενού εφαρμόζονται οι αλλαγές

Πριν την τελική εκτύπωση που γίνεται με την ανάλογη επιλογή του κεντρικού μενού, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο με τις επιλογές του δεξιού κλικ (επεξεργασία, εισαγωγή υπογραφών κτλ)