Αναλυσεις εργασιων

Ο φάκελος “Αναλύσεις τιμών” είναι η βάση του προγράμματος με τις αναλύσεις των εργασιών και τις βασικές τιμές. Αποτελείται από δύο υποφακέλους “Γενικά” και “Τοπικά”. Στον φάκελο “Γενικά” είναι καταχωρημένες όλες οι αναλύσεις - τιμές όλων των κατηγοριών έργων. Στον φάκελο “Τοπικά” καταχωρούνται οι επεξεργασμένες αναλύσεις - τιμές του χρήστη.

Η επεξεργασία των αναλύσεων γίνεται με δύο τρόπους: 1) μέσο προϋπολογισμών/ΑΠΕ (βλ. `Επεξεργασία εργασιών και αναλυτικά τιμολόγια`_ ) ή 2) πάνω στον φάκελο “Γενικά” κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε Εισαγωγή -> Αναλύσεων τιμών.

Επιλέγετε την δεύτερη επιλογή για επεξεργασία άρθρου από την αρχή, ή επιλέγετε την τρίτη επιλογή και με το κουμπάκι με τις τελείες εμφανίζεται η μηχανή εύρεσης άρθρων και βασικών τιμών. Αναζητείτε βάση κωδικού ή λεκτικού την επιθυμητή εργασία, την επιλέγετε και στην συνέχεια μπορείτε να την επεξεργαστείτε , πατώντας την επιλογή επεξεργασίας από το κεντρικό μενού. Τότε εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου το οποίο σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το άρθρο.

Στο στάδιο αυτό μπορείτε να επεξεργαστείτε αφού πρώτα τροποποιήσετε τον κωδικό του άρθρου.

Για την απλή τροποποίηση του λεκτικού τμήματος του τιμολογίου, ισχύουν οι ιδιότητες που ισχύουν σε κάθε κειμενογράφο. Για αλλαγή παραγράφου στο κείμενο, ο χρήστης πρέπει να γράψει <br>.

Στην ανάλυση του άρθρου μπορείτε να εισάγετε νέα σειρά κάνοντας δεξί κλικ και εισαγωγή. Με tab στην τελευταία σειρά ανοίγει μια νέα.

Με τις επιλογές του δεξί κλικ πάνω και κάτω, μπορείτε να μετακινήσετε την σειρά στην επιθυμητή θέση.

Αυτό που πρέπει να προσέξετε στην επεξεργασία της ανάλυσης είναι ότι οι κωδικοί των βασικών τιμών είναι μέσα σε [ ], οι μονάδες μέτρησης σε { } και ότι η υποδιαστολή είναι με τελεία. Για κάθε άρθρο υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής ακόμα τριών σεναρίων (κάθε σενάριο διαφορετική ανάλυση) το οποίο σημαίνει διαφορετική τιμή υπολογισμού ανά σενάριο. Τα τρέχοντα σενάρια για κάθε έργο δηλώνονται στην καρτέλα του στο αντίστοιχο πεδίο της υποκαρτέλας “Κοστολόγηση”. Η επιλογή “Μηδενισμός τιμής σε περίπτωση λάθους” είναι για την περίπτωση που μία ή περισσότερες βασικές τιμές δεν υπάρχουν ή έχουν τιμή μηδέν, τότε ο υπολογισμός όλου του άρθρου να είναι μηδέν. Έτσι ο χρήστης καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την ανάλυση του άρθρου.

Μετά την τροποποίηση του άρθρου, πατάτε ΟΚ. Στη συνέχεια, σώζετε τις αλλαγές. Η αποθήκευση γίνεται στον υποφάκελο “Τοπικα” των “Αναλύσεων Τιμών”.

Προτείνουμε για την επεξεργασία των εργασιών να χρησιμοποιείτε την πρώτη μέθοδο (μέσο Προϋπολογισμών/ΑΠΕ) διότι έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 1) Αναζήτησης άρθρου με κωδικό και περιγραφή (εισαγωγή με επιλογή), 2) υπολογισμό τιμής μετά την τροποποίηση.