Κοστολογηση παραγωγης

Με την εργασία αυτή υπολογίζετε τις αξίες των παραγόμενων ειδών σε περίοδο της επιλογής σας. Δείτε αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας του ATLAS για την επίτευξη της κοστολόγησης παραγωγής στο `Διαδικασία κοστολόγηση παραγωγής`_.

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel “Ιδιότητες” μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για την κοστολόγηση ενδοδιακινήσεων:

  • Είδη αποθήκης Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ταυς κωδικούς ειδών αποθήκης που επιθυμείτε.
  • Έργο Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα έργα που επιθυμείτε
  • Κ.Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κέντρα κόστους που επιθυμείτε
  • Παραστατικά Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα `είδη παραστατικών`_ συνταγών μεταποίησης
  • Περίοδος Πληκτρολογήστε την περίοδο που επιθυμείτε να γίνει η κοστολόγηση παραγωγής

Ανανέωση

Πατήστε το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για να ανανεωθεί ο πίνακας “Είδη αποθήκης” βάσει των φίλτρων σας.

Κοστολόγηση παραγωγής

Πατήστε το κουμπί “Εργασίες” από τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε “Κοστολόγηση παραγωγής” για να εκτελεστεί η διαδικασία.

Αποθήκευση

Πατήστε το κουμπί “Αποθηκ.σαν” από τη γραμμή εργαλείων για να αποθηκέυσετε την κοστολόγηση παραγωγής.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Πατήστε το κουμπί “Προεπισκ.” από τη γραμμή εργαλείων για να εκτυπώσετε τον πίνακα κοστολόγησης παραγωγής.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να εξάγετε την κοστολόγηση παραγωγής σε Excel.