Κοστολογηση ενδοδιακινησεων

Με την εργασία αυτή μπορείτε να υπολογίσετε τις αξίες των ενδοδιακινήσεων σε μια περίοδο. Τα αποτελέσματα της εργασίας φαίνονται στον πίνακα “Είδη αποθήκης”.

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel “Ιδιότητες” μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για την κοστολόγηση ενδοδιακινήσεων:

  • Είδη αποθήκης Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ταυς κωδικούς ειδών αποθήκης που επιθυμείτε.
  • Έργο Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα έργα που επιθυμείτε
  • Κ.Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κέντρα κόστους που επιθυμείτε
  • Παραστατικά ενδοδιακινήσεων Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα `είδη παραστατικών`_ ενδοδιακινήσεων
  • Περίοδος Πληκτρολογήστε την περίοδο που επιθυμείτε να γίνει η κοστολόγηση

Ανανέωση

Πατήστε το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για να ανανεωθεί ο πίνακας “Είδη αποθήκης” βάσει των φίλτρων σας.

Κοστολόγηση ενδοδιακινήσεων

Πατήστε το κουμπί “Εργασίες” από τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε “Κοστολόγηση ενδοδιακινήσεων” για να εκτελεστεί η διαδικασία.

Αποθήκευση

Πατήστε το κουμπί “Αποθηκ.σαν” από τη γραμμή εργαλείων για να αποθηκέυσετε την κοστολόγηση ενδοδιακινήσεων..

Μηδενισμός κοστολόγησης

Πατήστε το κουμπί “Εργασίες” από τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε “Μηδενισμός κοστολόγησης” για να ακυρώσετε την προηγούμενη προσωρινή κοστολόγηση.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Πατήστε το κουμπί “Προεπισκ.” από τη γραμμή εργαλείων για να εκτυπώσετε τον πίνακα κοστολόγησης ενδοδιακινήσεων.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να εξάγετε την κοστολόγηση ενδοδιακινήσεων σε Excel.