Απογραφη αποθηκης

Με την εργασία αυτή εκτελείτε απογραφή των ειδών αποθήκης ή μηδενισμό απογραφής, αν θέλετε να ακυρώσετε μια προηγούμενη, προσωρινή απογραφή. Τα αποτελέσματα της εργασίας φαίνονται στον πίνακα “Είδη αποθήκης”.

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel “Ιδιότητες” μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για την απογραφή:

  • Από εταιρεία Πληκτρολογήστε τον κωδικό της ατιρείας
  • Είδη αποθήκης Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ταυς κωδικούς ειδών αποθήκης που θα απογράψετε.
  • Έργο Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα έργα της απογραφής
  • Κ.Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κέντρα κόστους της απογραφής

Ανανέωση

Πατήστε το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για να ανανεωθεί ο πίνακας “Είδη αποθήκης” βάσει των φίλτρων σας.

Απογραφή

Πατήστε το κουμπί “Εργασίες” από τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε “Απογραφή” για να εκτελεστεί η διαδικασία.

Αποθήκευση

Πατήστε το κουμπί “Αποθηκ.σαν” από τη γραμμή εργαλείων για να αποθηκέυσετε την απογραφή.

Μηδενισμός απογραφών

Πατήστε το κουμπί “Εργασίες” από τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε “Μηδενισμός απογραφών” για να ακυρώσετε την προηγούμενη προσωρινή απογραφή.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Πατήστε το κουμπί “Προεπισκ.” από τη γραμμή εργαλείων για να εκτυπώσετε τον πίνακα απογραφής.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να εξάγετε την απογραφή σε Excel.