Εγκριση παραγγελιων

Με την εργασία αυτή μπορείτε να κάνετε έγκριση και εκτέλεση παραγγελιών. Τα στοιχεία εμφανίζονται στον πίνακα “Είδη αποθήκης” πιο κάτω. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται τα είδη αποθήκης σε πρώτο επίπεδο και οι ποσότητες παραγγελίας και υπολοίπου τους στην κεντρική αποθήκη.

Συμπληρώστε στον πίνακα τις ποσότητες παραγγελίας που εγκρίνονται και τον αντίστοιχο κωδικό προμηθευτή.

Μπορείτε ακόμα να συμπληρώσετε την ποσότητα της παραγγελίας που θα ικανοποιηθεί με εσωτερική διακίνηση από την κεντρική αποθήκη.

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel “Ιδιότητες” μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για την έγκριση παραγγελιών:

 • Είδη αποθήκης Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ταυς κωδικούς ειδών αποθήκης που επιθυμείτε.
 • Έργο Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα έργα που επιθυμείτε.
 • Κ.Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κέντρα κόστους που επιθυμείτε
 • Παραστατικό αίτησης Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ταυς κωδικούς παραστατικών αίτησης
 • Από ημερ/νιαΑπό ημερομηνία παραστατικών αιτήσεων
 • Εως ημερ/νια Εως ημερομηνία παραστατικών αιτήσεων
 • Αποθ. χωρος Κωδικός κεντρικού αποθηκευτικού χώρου από όπου θα γίνει η μεταφορά
 • **Παραστατικα παραγγελιας **Κωδικοί παραστατικών παραγγελίας με τα οποία θα γίνουν εγγραφές παραγγελιών
 • **Παραστατικα μεταφορας **Κωδικοί παραστατικών ενδοφιακινήσεων με τα οποία θα γίνουν εγγραφές μεταφορών
 • **Ημερ/νια παραστατικου **Ημερομηνία με την οποία θα γίνουν οι εγγραφές παραστατικών παραγγελίας και μεταφοράς
 • **Περιγραφη **Περιγραφές εγγραφών
 • **Εμφανιση στηλων με **Περιγραφές ή Κωδικούς

Ανανέωση

Πατήστε το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για να ανανεωθεί ο πίνακας “Είδη αποθήκης” βάσει των φίλτρων σας.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Πατήστε το κουμπί “Προεπισκ.” από τη γραμμή εργαλείων για να εκτυπώσετε την έγκριση παραγγελιών.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να εξάγετε τον πίνακα έγκρισης παραγγελιών σε Excel.

Αποθήκευση

Πατήστε το κουμπί “Αποθηκ.σαν” από τη γραμμή εργαλείων για να αποθηκεύσετε τον πίνακα έγκρισης παραγγελιών.