Κινηση αποθηκης

Η “Κίνηση αποθήκης” προβάλλει την αναλυτική ημερομηνιακή κίνηση των τελευταιοβάθμιων ειδών αποθήκης που κινούνται στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα εμφανίζονται τα γενικά σύνολα των στηλών που έχουν ποσά. Για κάθε κίνηση ενός είδους αποθήκης βλέπετε στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα:

 • την ημερομηνία,
 • το έργο και κέντρο κόστους
 • το είδος και τον αριθμό του παραστατικού
 • τηνν περιγραφή της κίνησης
 • τον πελάτη / προμηθευτή της κίνησης
 • την ποσότητα εισαγωής / εξαγωγής και υπολοίπου της κίνησης
 • το προοδευτικό υπόλοιπο ποσότητας
 • την αξία εισαγωγής / εξαγωγής και υπολοίπου της κίνησης
 • το προοδευτικό υπόλοιπο αξίας
 • την τιμή μονάδας του είδους
 • το barcode του είδους (αν υπάρχει)
 • το όνομα του χρήστη που τελευταία καταχώρησε/μετέβαλε την εγγραφή

Μπορείτε να ζητήσετε από το πρόγραμμα να προβάλλει πρόσθετα ή/και άλλα στοιχεία των εγγραφών, επιλέγοντας ανάλογα τις στήλες που θα εμφανίσει ο πίνακας (βλ. πιο κάτω “Ορισμός στηλών”).

Ιδιότητες

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του πίνακα “Κίνηση αποθήκης”, από τις “Ιδιότητες” (αριστερό panel), ορίζοντας συγκεκριμένες επιλογές / φίλτρα. Μετά τον καθορισμό των ιδιοτήτων, πατήστε το πλήκτρο F9 ή το αντίστοιχο κουμπί “Ανανέωση” στη γραμμή εργαλείων, για να ενημερωθεί ή προβολή. Στα φίλτρα κωδικών (είδους, έργου, κέντρου κόστους κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει επιλογή με αναζήτηση στο αντίστοιχο αρχείο ως εξής:

 • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με το πλήκτρο F5 , ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου
 • πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)
 • επιλογή κλικάροντας πάνω στο κουμπί αναζήτηση

Είδη αποθήκης Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε κωδικούς ειδών αποθήκης που θέλετε να εμφανιστούν στην “Κίνηση αποθήκης”. Στην “Κίνηση αποθήκης” εμφανίζονται μόνο τελευταιοβάθμιοι κωδικοί μιας και αυτοί μόνο επιτρέπεται να κινούνται στα “Τρέχοντα παραστατικά” Τύπος Επιλέξτε “Ολα”, “Πελάτες”, “Προμηθευτές”. Ανάλογα θα διαμορφωθούν και τα αποτελέσματα με κινήσεις που αφορούν την επιλογή σας. Πελάτες/Προμηθευτές Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε κωδικούς πελατών/προμηθευτών, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αποθήκης”. Εργο / Κ. Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε κωδικούς έργων και κέντρων κόστους αντίστοιχα, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αποθήκης”. Από / Εως ημερομηνία Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα για τις κινήσεις που θα συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αποθήκης”. Παραστατικά Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `τους διψήφιους κωδικούς`_ ειδών παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αποθήκης” Αριθμοί παραστατικών Πληκτρολογήστε τους αριθμούς παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αποθήκης”. Αριθμός υποσυνόλων Πληκτρολογήστε τον αριθμό των υποσυνόλων που θέλετε να εμφανίσει η “Κίνηση αποθήκης” για κάθε είδος. Τα σύνολα αναφέρονται στις κατά σειρά στήλες του πίνακα “Κίνηση αποθήκης”. Με δεδομένο ότι μπορείτε να μετακινήσετε τις στήλες του πίνακα (βλ.πιο κάτω “Μετακίνηση στηλών”), έχετε απεριόριστες δυνατότητες προβολής κατανομής των κινήσεων και των υποσυνόλων τους κατά είδος, ημερ/νία, έργο, κέντρο κόστους, αριθμό παραστατικού, κ.ο.κ Π.χ., αν ο πίνακας έχει στην πρώτη στήλη τα είδη αποθήκης και στη δεύτερη στήλη τα έργα, με αριθμό υποσυνόλων 1, το πρόγραμμα εμφανίζει προοδευτικά υποσύνολα εισαγωγής, εξαγωγής και υπολοίπου για κάθε είδος, ενώ με αριθμό υποσυνόλων 2, το πρόγραμμα εμφανίζει προοδευτικα υποσύνολα για κάθε είδος και για κάθε επιμέρους έργο δίνοντας έτσι μία κατανομή των κινήσεων κατά είδος και έργο. Οι στήλες προοδευτικής εισαγωγής, εξαγωγής και υπολοίπου δείχνουν τα αντίστοιχα προοδευτικά ποσά σύμφωνα με την τρέχουσα ταξινόμηση και ομαδοποίηση. Υπόλοιπα με παραγγελίες Επιλέξτε “Ναι” αν θέλετε να εμφανιστούν και οι κινήσεις από παραγγελίες. Αυτές εμφανίζονται με την ημερομηνία παράδοσής, με ποσότητα εισαγωγής/εξαγωγής την ποσότητα της παραγγελίας Διαμόρφωση Επιλέξτε “Κανονικά”, “Εργο”, “Κ.Κόσοτυς” ανάλογα.

Ανανέωση

Πατήστε το πλήκτρο F9 ή το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για ανανεώσετε την προβολή.

Ανοιγμα / Κλείσιμο

Μπορείτε να ανοιγοκλείσετε τους κόμβους των εγγραφών της πρώτης στήλης του πίνακα:

 • Είτε πατώντας με το mouse στο - ή + που βρίσκεται μπροστά από τον κόμβο
 • Είτε επιλέγοντας από το την γραμμή εργαλείων τα αντίστοιχα κουμπιά για το άνοιγμα και το κλείσιμο όλων των κόμβων.

Άνοιγμα παραστατικού

 • Στον πίνακα “Κίνηση αποθήκης”, επιλέξτε με το mouse την κίνηση που σας ενδιαφέρει
 • πατήστε το κουμπί “Εργασίες” της γραμμής εργαλείων και
 • επιλέξτε “Ανοιγμα παραστατικού” για να μεταφερθείτε απευθείας στον πίνακα των Τρεχόντων παραστατικών στη συγκεκριμένη εγγραφή.

Ορισμός στηλών

Μπορείτε να ορίσετε τις στήλες που θα εμφανίζει ο πίνακας “Κίνηση αποθήκης”

 • ανοίξτε με δεξί κλικ του mouse το τοπικό μενού του πίνακα “Κίνηση αποθήκης”
 • επιλέξτε “Ορισμός στηλών”
 • επιλέξτε με τσεκ τις στήλες που σας ενδιαφέρουν

Αποθήκευση

Οι επιλογές που θέσατε στις “Ιδιότητες” της προβολής, μπορούν να αποθηκευτούν ως άλλο “έγγραφο” κάτω από τον φάκελλο “Εργασίες” της εταιρείας σας. Το νέο “έγγραφο” που θα δημιουργηθεί έχει ως όνομα την περιγραφή που πληκτρολογήσατε στη θέση “Όνομα αρχείου”. Για να αποθηκεύεστε την “Κίνηση αποθήκης” με τις επιλογές/φίλτρα σας, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί “Αποθηκ. σαν” στη γραμμή εργαλείων. ** **

Διαμόρφωση στηλών

Διαμορφώστε το πλάτος των στηλών του πίνακα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με τη χρήση του mouse στη γνωστή λογική των Windows.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Κάνετε προεπισκόπηση ή/και εκτυπώστε τον πίνακα με την “Κίνηση αποθήκης”, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στον τίτλο της στήλης. Δίπλα στον τίτλο της στήλης θα εμφανιστεί βελάκι που δηλώνει το είδος της ταξινόμησης (αύξουσα/φθίνουσα). Πατώντας δεύτερη φορά στον τίτλο της στήλης, αντιστρέφετε την ταξινόμηση Το πρόγραμμα ταξινομεί αυτόματα τις κινήσεις του πίνακα “Κίνηση αποθήκης”, κατά αύξουσα σειρά των εγγραφών της πρώτης στήλης. Η πρώτη στήλη του πίνακα, δεδομένα είναι η στήλη ειδών αποθήκης, μπορείτε όμως να την αλλάξετε, με μετακίνηση (βλ. πιο κάτω).

Μετακίνηση στηλών – κατανομές

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα του πίνακα “Κίνηση αποθήκης” είναι η μετακίνηση των στηλών του. Μέσω αυτής της δυνατότητας, μπορείτε να προβάλετε τις κινήσεις με οποιαδήποτε κατανομή σας ενδιαφέρει (κατά είδος, έργο, κέντρο κόστους, ημερ/νία, αριθμό παραστατικού κ.ο.κ.). Ανάλογα με τη σειρά των στηλών, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, το πρόγραμμα κατανέμει τις κινήσεις βάσει του συνδυασμού της πρώτης μέχρι και την έκτη στήλη το πίνακα. Σε συνδυασμό και με την επιλογή που κάνατε στις “Ιδιότητες - Αριθμός υποσυνόλων”, ο πίνακας προβάλλει υποσύνολα για τις εγγραφές των στηλών ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά. Η μετακίνηση μιας στήλης γίνεται με τη λειτουργία drag - drop από τον τίτλο της στήλης Μπορείτε και να αποθηκεύσετε τη νέα, διαμορφωμένη, προβολή σας με άλλο όνομα, για μελλοντική χρήση (βλ. πιο πάνω “Αποθήκευση”). ** **

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” στην γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα “Κίνηση αποθήκης” στο Excel.