Αποτιμηση υπολοιπων

Με την εργασία αυτή μπορείτε να προσδιορίσετε την τιμή αποτίμησης των ειδών αποθήκης για μια συγκεκριμένη περίοδο. Η μέθοδος αποτίμησης που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα θα είναι αυτή που έχει καθοριστεί στην καρτέλα του κάθε είδους αποθήκης. Ειδικά για τη μέθοδο της μέσης σταθμικής, υπαρχει δυνατότητα επιλογής Από/Έως περίοδο για τον υπολογισμό (βλ. πιο κάτω). Τα αποτελέσματα της εργασίας φαίνονται στον πίνακα “Είδη αποθήκης”.

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel “Ιδιότητες” μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για την αποτίμηση:

  • Είδη αποθήκης Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ταυς κωδικούς ειδών αποθήκης που θα αποτιμήσετε.
  • Έργο Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα έργα της αποτίμησης
  • Κ.Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κέντρα κόστους της αποτίμησης
  • Παραστατικά ενδοδιακίνησης Πληκτρολογήστε τους κωδικούς ειδών παραστατικών ενδοδιακινήσεων
  • Περίοδος Πληκτρολογήστε την περίοδο υπολογισμού των τιμών αποτίμησης
  • Από περίοδο Πληκτρολογήστε την περίοδο αρχής υπολογισμού των τιμών αποτίμησης. Ισχύει για την μέση σταθμική μέθοδο αποτίμησης.

Ανανέωση

Πατήστε το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για να ανανεωθεί ο πίνακας “Είδη αποθήκης” βάσει των φίλτρων σας.

Αποτίμηση

Πατήστε το κουμπί “Εργασίες” από τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε “Αποτίμηση” για να εκτελεστεί η διαδικασία.

Αποθήκευση

Πατήστε το κουμπί “Αποθηκ.σαν” από τη γραμμή εργαλείων για να αποθηκέυσετε την αποτίμηση.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Πατήστε το κουμπί “Προεπισκ.” από τη γραμμή εργαλείων για να εκτυπώσετε την αποτίμηση.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να εξάγετε την αποτίμηση σε Excel.