Διαμορφωση και εκτυπωση

Με την επιλογή του Κεντρικού μενού

εμφανίζεται ο προϋπολογισμός σε μορφή spreadsheet με δυνατότητες επεξεργασίας του πριν την τελική προεπισκόπηση και εκτύπωση του εντύπου.

Δυνατότητα τροποποίησης κελιών με τις επιλογές του toolbar

Η προεπισκόπηση και εκτύπωση του εντύπου αυτού γίνεται με την ανάλογη επιλογή του κεντρικού μενού

Επίσης με δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε κελί υπάρχει η δυνατότητα export σε excel, για αποθήκευση ανεξάρτητου αρχείου xls διατηρώντας την μορφοποίηση των κελιών καθώς και των αυτοματισμών.

Για να εμφανιστεί το πρότυπο της εκτύπωσης, “σέρνετε” με αριστερό κλικ το πάνω όριο του spreadsheet. Στο πρότυπο της εκτύπωσης έχετε πλέον την δυνατότητα επεξεργασίας του και με δεξί κλικ να “φορτώσετε” διαφορετικό αρχείο προτύπου.