Εισαγωγη και συνταξη

Εισαγωγή

Για την εισαγωγή μιας προμέτρησης κάνετε δεξί κλικ στον φάκελο των προμετρήσεων του έργου και επιλέγετε “Εισαγωγή” > “Προμέτρηση”

Ιδιότητες

Στο αριστερό τμήμα, εμφανίζονται οι ιδιότητες του εντύπου.

Γενικά Στο πλαίσιο Ονομα, εισάγετε το όνομα της προμέτρησης, π.χ. Προμέτρηση. Η Ημ/νία εισάγετε αυτόματα κατά την δημιουργία της προμέτρησης. Από το πλαίσιο Στοιχεία έργου, μπορειτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του έργου, τα οποία εισάγατε κατά την δημιουργία του. Στο πεδίο Τύπος προμέτρησης δηλώνεται αν η προμέτρηση θα ληφθεί ως Κανονική (Αναλυτική) ή Συνοπτική. Ανάλογη θα είναι και η εκτύπωση.

Έγκριση Στην περίπτωση που η προμέτρηση έχει εγκριθεί, στο πεδίο Εγκρίθηκε, επιλέγετε Ναι, και στο Ημ/νια και Εγκριτική απόφαση, εισάγετε αντίστοιχα την ημερομηνία έγκρισης και τον αριθμό της απόφασης.

Προβολή Στο πεδίο Εκτύπωση μηδενικών δηλώνετε αν θα εκτυπωθούν οι εργασίες με μηδενική ποσότητα. Καθορίζεται ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων, για τους υπολογισμούς και τις εκτυπώσεις.

Εισαγωγή εργασιών

Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής εργασιών στην προμέτρηση :

  1. Εισαγωγή εργασιών με Αριθμό Τιμολογίου

Στην περίπτωση που γνωρίζετε τον αριθμό τιμολογίου της εργασίας, πηγαίνετε στη στήλη ΑΤ και εισάγετε τον αριθμό, με το πλήκτρο tab ή με enter, γίνεται η εισαγωγή της εργασίας.

2. Εισαγωγή εργασιών με αντιγραφή και επικόλληση από προϋπολογισμό μελέτης

Στην περίπτωση που θέλετε να εισάγετε πολλές εργασίες μαζί, πηγαίνετε στον προϋπολογισμό μελέτης, μαρκάρετε με το mouse τις εργασίες και επιλέγετε Αντιγραφή από το κεντρικό μενού. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο σώμα της προμέτρησης και επιλέγετε Επικόλληση πάλι από το κεντρικό μενού. Ετσι, εισάγονται όλες οι εργασίες που έχετε μαρκάρει.

Τύπος Προμέτρησης

Στις ιδιότητες του εντύπου και στο πεδίο “Τύπος προμέτρησης” μπορείτε να επιλέξετε το είδος της προμέτρησης που επιθυμειτε για να έχετε και την ανάλογη εκτύπωση. Αν επιλέξετε “κανονική” τότε η εκτύπωση θα είναι αναλυτική με εμφάνιση όλης της ποσοτικής ανάλυσης της κάθε εργασίας. Αν επιλέξετε “Συνοπτική” τότε η εκτύπωση θα είναι ανάλογη.

Επεξεργασία

Για να μπορέσετε να εισάγετε ποσότητα στην προμέτρηση για μια εργασία που είναι μαρκαρισμένη στο σώμα, θα πρέπει με δεξί κλικ να επιλέξετε Μεταβολή επιμετρησης. Τότε εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.

Στην συνέχεια, στο πεδίο της Ανάλυσης βάζετε την ποσότητα ή τύπο υπολογισμού. Αν θέλετε μετά την ποσότητα μπορειτε να βάλετε κείμενο, τοποθετώντας πρώτα το σύμβολο της δίεσης. Επίσης μπορειτε να εισάγετε πρώτα το κείμενο με # μπροστά, έπειτα να πατήσετε Enter για να αλλάξετε σειρά και να γράψετε ποσότητα ή τύπο υπολογισμού.