Εισαγωγη και επεξεργασια

Εισαγωγή

Για την εισαγωγή του προγραμματισμού κάνετε δεξί κλικ στον φάκελο των προγραμματισμών του έργου και επιλέγετε “Εισαγωγή” > “Προγραμματισμός”

Ιδιότητες

Στο αριστερό τμήμα, εμφανίζονται οι ιδιότητες του εντύπου.

Γενικά Στο πλαίσιο Ονομα, εισάγετε το όνομα του προγραμματισμού, π.χ. Διαγραμμα Gantt. Η Ημ/νία εισάγετε αυτόματα κατά την δημιουργία του προγραμματισμού. Από το πλαίσιο Στοιχεία έργου, μπορειτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του έργου, τα οποία εισάγατε κατά την δημιουργία του.

Έγκριση Στην περίπτωση που ο προγραμματισμός έχει εγκριθεί, στο πεδίο Εγκρίθηκε, επιλέγετε Ναι, και στο Ημ/νια και Εγκριτική απόφαση, εισάγετε αντίστοιχα την ημερομηνία έγκρισης και τον αριθμό της απόφασης.

Εισαγωγή εργασιών

Η εισαγωγή εργασιών γίνεται με αντιγραφή και επικόλληση από προϋπολογισμό μελέτης

Στην περίπτωση που θέλετε να εισάγετε πολλές εργασίες μαζί, πηγαίνετε στον προϋπολογισμό μελέτης, μαρκάρετε με το mouse τις εργασίες και επιλέγετε Αντιγραφή από το κεντρικό μενού. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο σώμα του προγραμματισμού και επιλέγετε Επικόλληση πάλι από το κεντρικό μενού. Ετσι, εισάγονται όλες οι εργασίες που έχετε μαρκάρει.

Επεξεργασία

Για κάθε εργασία πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία Αρχης, Τέλους και Διάρκειας της. Απαραίτητα είναι 2 από τα 3 στοιχεία πχ αν συμπληρώσετε την Αρχή και το Τέλος το πρόγραμμα θα βάλει αυτόματα την διάρκεια σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Το ίδιο γίνεται και αν συμπληρώσετε την Αρχή και την Διάρκεια